Ohlášky – 14.12.2014

Čtení: Mt 11,2-10  | Text: Ž 33  |  Písně: 262; 89; 271; 648; 273; 568  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.343,-  |  Účast:

 

Br. farář Daniel Ženatý měl v týdnu 60. narozeniny. Přejeme mu vše dobré a mnoho Božího požehnání do dalších let….. předání květiny a dárků …

 

Po skončení bohoslužeb uděláme tady v kostele společnou fotografii, prosím, neodcházejte.

 

Ve 12.00 nás bratr farář s manželkou zvou na faru, na společný oběd a následnou besedu s fotografiemi, vzpomínáním a vyprávěním apod. Všichni jsme zváni.

 

Po bohoslužbách je možné navštívit na faře adventní bazar, zkoušet sborový zpěv, v kostele zkouška na vánoční hru.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme hosty i domácí na faru na adventní bazar a k rozhovoru u kávy a čaje.

 

čtvrtek

18.12.

15.00 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, sv. v. Páně

18.00 biblická hodina na faře

pátek

18.12.

19.00 mládež

neděle

21. 12.

9.00 bohoslužby s dětskou vánoční slavností

16.30 na faře vyprávění Daniela Ženatého o jeho pobytu v USA.

 

Balíčky pro děti byly předány středisku Podpora rodiny.

Balíčky pro dospělé – klienty Nízkoprahového denního centra, azylového domu pro muže, noclehárny a Domu na půli cesty, budeme předávat ve čtvrtek 18. prosince odpoledne v Nízkoprahovém denním centru.

Polévka – I letos budeme vařit polévky pro lidi v nouzi. Vařit se bude vždy od rána ve dnech 18., 23., a 30. prosince. Polévka se bude podávat v těchto dnech v poledne v Nízkoprahovém denním centru, které je přestěhované z Bělehradské ulice do ulice U Staré pošty, naproti Kávovinám.

Kdo chcete pomoci, přihlaste se u Pavla Capouška.

Finanční dary pro nákup potravin na polévku vítáme, stejně tak luštěniny, kořenovou zeleninu a další do dobré polévky.

Bazar – výtěžek letošního dobročinného bazaru podpoří nahrávání zvukových knih a tisk publikací v Braillově či zvětšeném písmu pro slepé a slabozraké,

o které se stará Diakonie ČCE, celostátní středisko služeb v Praze.

Dnes a příští neděli vykonáme dobrovolnou sbírku na podporu sboru v Lozicích. Jsme vděční za práci, která se ve sboru děje, svým darem můžeme vyjádřit svou radost z tohoto díla… Vzadu v kostele do „domečku“.

Kupte si dobrou literaturu:

Evangelický kalendář; Na každý den; 85 Kč

Nástěnný kalendář naší církve, 50 Kč

Zastav se na chvíli 2015, text D. Ženatý, fotografie D. Ženatá, 22 Kč

Kniha modliteb faráře Jiřího Doležala, 50 Kč

Vyzvedněte si objednané zboží z Rolničky

Příspěvky na dětskou vánoční slavnost přijímá Pavla Queisnerová.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 14.12.2014 v rubrice Ohlášky.