Ohlášky – 14.11.2010

Čtení: Iz 45,18-25  |  Text: Mk 6,53-56  |  Písně: 158; 47; 433; 672; 420; 378  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 102/3  |  Sbírka: 2.415,-

 

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici v Horním Jelení.

 

Odpoledne ve 14 hodin jsme zváni do Dvakačovic, kde slavnostně otevírají nově opravený kostel. Hostem je farář Jan Čapek, zpěvem poslouží náš příležitostný pěvecký sbor.

 

Odpoledne v 15.00 se koná v České Třebové instalace nové farářky sboru Debory Hurtové. Pozvánky do Dvakačovic i do Třebové jsou na nástěnce.

 

K vyzvednutí jsou sborové dopisy. Je v nich oznámení, že staršovstvo vyhlašuje sbírku na opravu našich budov a informace o těchto opravách.

Prosíme ty z vás, kdo jste tak laskaví a dopisy roznášíte, vyzvedněte si je a pokud možno během příštího týdne rozneste. Děkujeme.

 

Zítra se v 17.45 na faře sejdou všichni kdo dopisy roznášejí a také ti, kdo jsou ochotni navštěvovat členy sboru s žádostí o dar či půjčku na stavební účely. Prosíme, kdo můžete a jste ochotni takto sboru pomoci, přijďte zítra v 17.45 na faru. Na setkání se informujeme o všem potřebném k této akci.

 

Konfirmační cvičení a biblická pro děti se tento týden konat nebudou.

 

Ve čtvrtek se v 9,30 sejdou na faře maminky s dětmi. Děkujeme všem, kdo jste věnovali hračky, látky a ušili jste polštáře na sezení.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka od 15 hodin. Poslouží bratr Martin Tabačan, kazatel CB.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina na faře.

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

V sobotu se v našem sboru od 9 hodin bude konat zkouška seniorátního pěveckého sboru.

 

V sobotu se sejde konvent našeho seniorátu v Chrudimi od 9 hodin.

Náš sbor zastupují sestra Mandysová a bratři Chyba a Ženatý.

 

Příští neděli vykoná bohoslužby v našem sboru Dagmar Hrubantová. Náš bratr farář bude na sborové slavnosti v Černilově.

 

Včera se konala sborová podzimní brigáda Vykonalo se mnoho práce na faře, na zahradě a v kostele. Děkujeme všem, kteří se brigády zúčastnili, i těm, kdo jakkoli přispěli k jejímu zdaru.

 

Před týdnem jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 2.596. Kč. Děkujeme všem

 

Evangelický kalendář a příručka NKD na rok 2011 jsou k zakoupení vzadu v kostele. Stojí 85,-Kč

Máme nový sborový nástěnný kalendář na rok 2011. Grafický návrh vytvořila Renata Brtnická. Barevně kalendář koresponduje se všemi sborovými tiskovinami.

Jednotlivé měsíce jsou doprovázeny fotkami ze sborového života. Fotky vybrala a kalendář připravila Daniela Ženatá.

Kalendář, může být milým vánočním dárkem, je k dispozici vzadu v kostele vlevo a stojí 160,- Kč. Můžete si jej prohlédnout a koupit. Dokud jsou!

 

Věříme, že jste se mnozí rozhodli k odběru Českého bratra. Zapište se do formuláře vzadu na skle.

Vy kdo jej již odebíráte,se přihlaste k odběru pro rok 2011, rovněž vzadu na skle.

 

Rukodělný kruh připravuje i letos adventní bazar. Otevřeno bude po všechny adventní neděle, poprvé v neděli 28.11. po bohoslužbách na faře. Prosíme, své výrobky přineste do farní kanceláře nebo na faru. Věci shromažďujeme do soboty 27.11.

 

Po bohoslužbách jsme zváni na kávu a čaj na faru a navíc na dobrou polévku, kterou uvařil bratr Pavel Capoušek . Je to polévka tzv. bezdomovecká. A je moc dobrá, to potvrdí ti, kdo ji včera měli na závěr brigády.

 

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění.

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 14.11.2010 v rubrice Ohlášky.