Ohlášky 14. 10. 2018

Čtení: Iz 55, 6-13 Sbírka:
Text: Účast:
Písně: 166; 111; 604; 446; 602; 699
Kazatel: Kristýna Sobotková

Děkujeme za službu při dnešních bohoslužbách sestře Kristýně Sobotkové.

Dnes odpoledne v 15 hodin se koná slavnostní instalace Hany Ducho za farářku našeho sboru. Děkujeme za vaši pomoc na faře, donesení pohoštění. Rozpis služeb je vylepen na místnosti pro děti, ještě není všechno obsazeno, budeme rádi za pomoc na závěr s úklidem a praním použitých ubrusů a ručníků.

Minulý týden zemřel bratr Vlastimil Kroulík z Černé za Bory, rozloučení se koná ve čtvrtek v 11 hodin v kostele. Zemřela sestra Drahomíra Marková, rozloučení se koná v pátek v 11 hodin v kostele.

Ve středu se sešlo staršovstvo k řádné schůzi. Hodnotili jsme průběh oslav 100 let vzniku církve. S radostí jsme ocenili skvělé služby všech dobrovolníků, ale také doporučili, co by se při příštích akcí mohlo organizačně dělat lépe. Byl představen a projednán možný výhled hospodaření našeho sboru do roku 2025, plánovali koncerty ve sboru, otevřeli možnost družby se sbory v zahraničí, řešili jsme rozvoj v oblasti IT a věnovali jsme se dalším provozním záležitostem sboru.

V týdnu se konají následující shromáždění:

– ve čtvrtek

v 15 hodin bohoslužby v Domově na Dubině

v 16,30 se sejdou konfirmandi

v 18 hodin biblická hodina, vede Hana Ducho

Bratr Víšek namaloval obraz Pardubic pro sestru administrátorku Lavickou, můžeme jej podepsat vzadu v kostele. Stejně tak přání pro Jiříka Haüszlera, který se po úrazu zotavuje doma.

V sobotu 27. října se koná na faře seminář historické společnosti Veritas na téma Veritas v připomínce roku 2018.

V neděli 28. října je neděle Díkčinění. Přineste, prosím, co jste doma vypěstovali, sklidili nebo něco upečte. Všechny donesené věci si pak zase můžete odnést. Po bohoslužbách se budou opět promítat fotky ze života sboru o prázdninách. Původně jsme se společným obědem nepočítali, ale po oslavách 100 let církve máme zamraženou omáčku na těstoviny, sýr a balíky těstovin, takže jednoduchý oběd je připraven. Hlásit se k němu můžete na papíře na místnosti pro děti.

Pastorační pracovnice má příští týden dovolenou.

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i přespolní, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2018 v rubrice Ohlášky.