Ohlášky 14. 10. 2018 – instalace

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel Hana Ducho, instalace – senior Jakub Keller

Milé sestry, milí bratři,

vítám Vás všechny na tomto slavnostním shromáždění. Děkuji bratru senioru  Jakubu Kellerovi za jeho službu.

Děkujeme všem Vám, kteří jste se podíleli na přípravě a průběhu bohoslužeb,   těm, kdo jste připravili pohoštění i všem ostatním, kdo jste přispěli ke zdárnému průběhu této akce. Děkujeme Haně Benešové, zpěvákům a hudebníkům, Vendule Křivonoskové a Evě Balcarové za květinovou výzdobu; Pavle Queisnerové za koordinaci pohoštění i všem ostatním dobrovolníkům.

Sbírkou při tomto shromáždění se připojíme ke sbírce vyhlášené Diakonií ČCE na pomoc lidem zasaženým ničivým zemětřesením v Indonézii. Synodní rada ČCE uvolnila na pomoc obětem z fondu sociální a charitativní pomoci v cizině částku 200 000 Kč. Částka byla poslána přes švýcarskou organizaci HEKS, se kterou naše církev dlouhodobě spolupracuje. Prostředky poslané přes HEKS i Diakonii poputují přes síť křesťanských organizací Act Alliance k místním poskytovatelům pomoci v Indonésii.

Všichni hosté i domácí jsme zváni po skončení bohoslužeb na faru a farskou zahradu na pohoštění a rozhovor.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2018 v rubrice Ohlášky.