Ohlášky – 14.10.2012

Čtení: Žalm 138  |  Text: Mk 2,1-12  |  Písně: 442; 167; 207; 693; 662; 397,11  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.492,-  |  Účast: 71/2 

 

Dnes se konají bohoslužby v Horním Jelení v 10.45

 

V 15 hodin jsme zváni na instalaci a ordinaci faráře Marka Feigla do Opatovic.

 

Dvacet dva sester a bratří našeho sboru, třicátníků, tráví tento víkend v Horském domově v Herlíkovicích.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

 

Ve středu ve 14.45 na faře biblická hodina pro děti.

 

Ve čtvrtek v 9.30 budou mít své setkání na faře maminky s dětmi.

 

V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Poslouží br. kazatel Branda z Bratrské jednoty baptistů.

 

V 17.00 hodin je biblická hodina pro dospělé na faře.

 

A rovněž ve čtvrtek, 19.30 bude večerní biblická hodina. Ta se koná jednou měsíčně, 3 čtvrtek v měsíci, přijďte i vy, kdo na biblické hodiny dosud nechodíte. Když už se to koná, je škoda tam nejít.

 

Schůzka konfirmandů se koná v pátek od 14:30 hod.

 

Příští  neděli 21. října budeme mít v našem sboru Sborový den. V 9 hodin budou bohoslužby Díkčinění s vysluhováním  večeře Páně.

Prosíme přineste do kostela ovoce, zeleninu, pečivo, zavařeniny, květiny a další výpěstky. Budou před stolem Páně, abychom měli na očích, za co děkujeme.

Po bohoslužbách si připomeneme všechny akce, které se o prázdninách ve sboru konaly.

Plánujeme také společný oběd na faře. Prosíme napište své jméno vzadu na papír, kdo přijímate pozvání ke společnému jídlu.

Po obědě bude na faře benefice na podporu našeho kmotrovství Maxima, Dáši a Mariny na Ukrajině.

 

Ve 14,30 hodin bude v kostele instalace bratra faráře Františka Plecháčka.

 

Prosíme vás o pomoc při sborovém dni. Kdo jste ochotni pomoci, napište se na barevné papíry vzadu na nástěnce. Je toho hodně, čím si chceme navzájem pomoci a posloužit. Je třeba každá ochotná mužská či ženská ruka. Prosíme také o pečivo

Pozvánku s programem na sborový den jste obdrželi. Děkujeme všem, kdo sborové dopisy roznášejí tak, aby se k vám dostali včas.

 

Sbírka na práci s dětmi a mládeží činila 1.516,-
Sbírka na stavební fond na schůzce starší generace 490,-

Rodina Jezdinských věnovala při pohřbu bratra Petra Jezdinského dar na potřeby sboru 3.000,-

Po bohoslužbách jsme všichni zváni na kávu a čaj na faru

 

 

 

 

Nyní předávám slovo bratru faráři k dalšímu oznámení …

Sestry a bratři, sloučením se sborem v Holicích jsme dostali dva objekty, sborový dům v Holicích a sborový dům či modlitebnu v Horním Jelení. Oba objekty jsou ve špatném stavu. Staršovstvo dva roky hledá řešení, co s tím. Po náročném jednání jsme jednomyslně dospěli k názoru, že jednu nemovitost chceme prodat. A po dalším hledání a zvažování jsme se rozhodli prodat sborový dům v Holicích.

Další naše rozhodnuté je opravit sborový dům v Horním Jelení tak, aby dobře sloužiil potřebám sboru.

Abychom mohli dům v Holicích prodat, je třeba, aby konvent, na návrh sborového shromáždění, vymazal sborový dům v Holicích z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí. Tak naše řády.

Jinými slovy: je třeba svolat sborové shromáždění, které usnese že chce tuto nemovitost vyjmout z evidence nezcizitelných nemovitostí a žádá o to konvent. Tak vedeme celý proces do pohybu.

Konvent se koná 10. listopadu. Můžeme ušetřit rok čekání.

Staršovstvo proto svolává mimořádné sborové shromáždění na neděli 28.10.2012 po bohoslužbách. Každý člen sboru dostane písemně pozvánku, v níž bude uveden i text usnesení, o němž budeme hlasovat.

Bude znít takto:

  1. Sborové shromáždění souhlasí s výmazem sborového domu v Holicích, parcelní číslo…z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

  1. Sborové žádá konvent Chrudimského seniorátu, aby rozhodl o výmazu sborového domu v Holicích, parcelní číslo… z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

A k tomu bude přidáno zdůvodnění – jak jsem o něm mluvil.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 14.10.2012 v rubrice Ohlášky.