Ohlášky 14. 1. 2018

Čtení: Filipským 2/5-11

Sbírka:

Text: Žalm 131

Účast:

Písně: 65/1; 158; 647; 177; 611; 487

VP:

Kazatel: A. Lavická

Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení.

V týdnu připomínáme tato shromáždění:

ve středu

  • v 9.30 hodin se sejdou maminky s dětmi
  • v 17 hodin se sejde staršovstvo. Kromě jiného bude s farářkou Hanou Ducho projednána její povolací listina a chceme požádat Synodní radu o vydání pokynu k její volbě za farářku našeho sboru.

ve čtvrtek

  • v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.
  • ve čtvrtek 18. ledna budou obnoveny biblické hodiny. Sejdeme se v18 hodin a br. farář Doležal bude vykládat 37. kapitolu knihy proroka Ezechiele – „údolí suchých kostí“.

Kdo potřebujete potvrzení pro daňové přiznání za rok 2017, pište se na seznam vzadu v kostele, aby Vám je mohla pastorační pracovnice vystavit.

V termínu od 10. do 19. srpna se koná dětský tábor v Lovětíně. Hlaste své děti, počet míst je omezen.

Příští neděli káže farářka Hana Ducho, kandidátka na farářku našeho sboru, a po bohoslužbách pastorační pracovnice Pavla Queisnerová pohovoří o své praxi v Německu.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.01.2018 v rubrice Ohlášky.