Ohlášky 13. 9. 2020

Čtení:  Mt 18, 21 – 22 Sbírka:   
Text:  Mt 18, 23 – 25 Účast:   
Písně:  429, 549, 678, 681, 688, 489 VP:   
Kazatel: Hana Ducho    

Dnes od 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení

Sbírka minulou neděli určena na podporu škol Evangelické akademie vynesla 5.579 Kč. Děkujeme

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • v úterý od 19 hodin setkání učitelů NŠ
  • ve čtvrtek od 15:30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a od 18 hodin biblická hodina pro dospělé s Hanou Ducho
  • v pátek od 15 hodin biblická hodina pro děti, je přihlášeno 14 dětí, z čehož máme radost

Příští neděli 20. září se bude konat slavnost konfirmace. Konfirmovanými budou Martin Kavička, Lucie Pospíšilová a Jan Pospíšil. Budeme společně vysluhovat večeři Páně, víno budeme přijímat z kalíšků. V pátek 18.9. se konfirmandi sejdou s členy staršovstva ke společnému rozhovoru.

  • Ve středu se konala schůze staršovstva. Zhodnotili jsme akce pořádané během prázdnin a krátce před nimi či po nich. Nejdůležitější projednávaná témata považujemen tyto:
  • Znovu děkujeme pořadatelům dětského tábora, pobytu v Chotěboři, jakož i organizátorům proběhlých sborových setkání.
  • Staršovstvo rozhodlo o výměně oken na faře, pokud možno ještě do konce roku
  • Výjezdní zasedání staršovstva plánujeme na termín 23. až 25. října do Bělče
  • Pokračuje diskuse o přestavbě Hronovické
  • Plánujeme zmodernizovat dosluhující ozvučení v našem kostele
  • s.f. Hana Ducho začala vyučovat Křesťanskou výchovu na křesťanské základní škole Noe, učí 2 hodiny týdně, 2. a 3. třídu

Druhá vlna koronaviru je zde a je potřeba svědomitě dodržovat hygienická opatření. Prosíme, zdržujte se podávání rukou nebo objímání, noste roušky na bohoslužby i různá setkání na faře; dezinfikujte si ruce. Buďme k sobě maximálně ohleduplní a solidární. Po bohoslužbách jsme všichni zváni na faru k posezení při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.09.2020 v rubrice Ohlášky.