Ohlášky – 13.6.2010

Čtení: L 14,1-14  |  Text: L 14,15-24  |  Písně: 118; 65; 438; 422; 621; 685  |  Kazatel: Martin Kocanda  |  Účast: 58/2  |  Sbírka: 1.865,-

 

Děkujeme bratru Martinovi Kocandovi za službu při bohoslužbách. Náš bratr farář Ženatý je na dovolené, v případě pohřbu jej zastoupí bratr senior Hübner.

 

V pátek se konalo pohřební rozloučení se setrou Zdenou Liskovu z Pardubic. Zemřela po dlouhé nemoci ve věku 77. Pán potěšuj zarmoucené.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na tzv.fond solidarity. Je určen sborům, které nejsou schopny uhradit příspěvek do personálního fondu za svého kazatele. Všem Vám předem děkujeme.

 

Ve čtvrtek v15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Poslouží bratr Luděk Šíp z Bratrské jednoty baptistů,

 

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina na naší faře.

 

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

 

Příští neděli vykoná bohoslužby bratr farář Jiří Doležal.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 2.495,-.

Kč. Měsíční příspěvky na stavební fond na bankovní účet činily v květnu 4.300,-

Všem dárcům děkujeme.

 

Minulou středu se konalo nafarské zahradě setkání k ukončení pravidelné týdenní práce ve sboru. Děkujeme manželům Nechvátalovým za program a manželůmBátrovým za servis pohoštění. Děkujeme všem přítomným za aktivní účast.

 

V srpnu se bude konat v našem sboru mezinárodní setkání mládfeže. Informace v písemné podobě obdržíte při vycházení od Jany Benešové.

 

Prosíme,pište se na službu vaření kávy. Rádi bychom měli do konce června zajištěn prázdninový provoz i v této oblasti. Děkujeme.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.06.2010 v rubrice Ohlášky.