Ohlášky 13. 5. 2018

Čtení: Sk 8, 26-40 Sbírka:
Text: Sk 8/36-38 Účast:
Písně: 355-1; 215; 678; 681; 419; 489
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře Lavické za dnešní bohoslužby. V 11 h se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Dnes po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu a pak ještě příští neděli 20. 5. jako vrchol přípravy na setkání pěveckých sborů 3. 6. v Trnávce.

V minulých týdnech zemřely sestry Jarmila Jelínková z Borku a sestra Božena Jahelková z Ostřetína. Pán potěšuj zarmoucené. Od rodiny sestry Jelínkové přijal sbor dar 2000 Kč, děkujeme.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru vynesla 2 700 Kč. Děkujeme.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet.

Minulý víkend proběhl sborový pobyt v Chotěboři. Sešlo se nás 26, v sobotu podnikli jsme výlet údolím řeky Doubravky a v neděli navštívili čtené bohoslužby v Horní Krupé. Zde jsme kromě jiného obdivovali čistý návrh rekonstrukce kostela od Barbory Veselé i praktické a inspirativní provedení sedáků na lavicích.

Ve středu se sešlo staršovstvo. Na pořadu byly běžné provozní záležitosti a plánování budoucích akcí. Jednali jsme o stavbě domu v Hronovické ulici, možnostech a úskalích zejména jeho financování tak, aby se celá záležitost posunula dále.

Projednali jsme datum slavnostního odhalení pamětní desky v místě původního evangelického hřbitova v Horním Jelení. Akci inicioval a zorganizoval bratr Novotný ve spolupráci s městem. Je navržena neděle 16. září (předvečer 117 let od posledního pohřbu na tomto hřbitově). Dejte si toto datum do svých kalendářů, abychom tuto akci z Pardubic důstojně podpořili.

Rozhodli jsme se, že podpoříme výzvu nadačního fondu Compaternitas, který se věnuje lidem v obtížných životních situacích, a darujeme finanční obnos 7 000 Kč do fondu pro Tomáše Zbořila, vnuka nedávno zesnulé farářky Jany Šimerové, který zůstal po smrti své matky a nyní i babičky v životě úplně sám. Po ukončení sbírky na JJ na něj bude ještě uspořádána sborová sbírka. Vzadu na nástěnce je dopis s podrobnostmi, do fondu můžete přispívat i jednotlivě.

Další mojí milou povinností je přivítat do sboru rodinu Kučerovu – Barbaru, Daniela a Martičku, kteří se rozhodli k nám přestoupit ze sboru v Hradišti. Radujeme se společně s vámi.

V pátek 25. 5. proběhne v Pardubicích a po celé republice Noc kostelů. Program bude od 17.00 v našem kostele. Těšit se můžete na pestrý program. Proběhne například vernisáž výstavy fotografií Pavla Capouška, přednáška Pavla Hoška s názvem Evangelium podle Jaroslava Foglara, koncert Martina Kyšperského z kapely Květy a koncert Vysokoškolského uměleckého souboru. Všichni jste srdečně zváni a přiveďte i své přátele.

Letošní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři se bude konat od soboty 1. září do soboty 8. září 2018. Přihlášky přijímá Hana Capoušková. Pozvánku s informacemi si můžete vyzvednout vzadu v kostele.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:
– v úterý setkání starší generace ve 14 hodin,

– ve středu v 9.30 setkání maminek s dětmi,

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

V únoru oslavila sestra Tefrová 90- té narozeniny a společně jsme se fotili. Fotografie visí vzadu v kostele a můžete si ji objednat.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.05.2018 v rubrice Ohlášky.