Ohlášky – 13.5.2012

Čtení: Jan 16,23-33  |  Text: Ko 4,2-6  |  Písně: 549; 99; 215; 614; 662; 419  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.196,-  |  Účast: 91/6

 

Dnes odpoledne v 15 hodin se zde v kostele bude konat již 9. ročník Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátu. Všichni jsme zváni, přijďte.

 

Pro zpěváky a návštěvníky chceme jako hostitelé připravit pohoštění, které budeme podávat na faře. Počítá se s účastí 130 zpěváků. Děkujeme všem, kteří donesli pečivo, pomazánky na chleby a pomohou s přípravou.

 

Jsme rádi, že péčí bratra Petra Bárty a jeho syna Pavlíka byl včera opraven prostřední záchod v chodbičce v Hronovické ulici. To je důležitá informace i pro odpolední setkání.

 

Zpěváci a hudebníci našeho příležitostného pěveckého sboru se sejdou ke své generální zkoušce zde v kostele hned po bohoslužbách.

 

Ve čtvrtek mělo svoji řádnou schůzi staršovstvo.

 

Připravovali jsme se na Svatodušní neděli 27. května, při které budou pokřtěni 3 dospělí lidé, sestry Eva Horáková, Dana Tomášová a bratr Adam Franc. Ti se pod vedením bratra faráře Ženatého připravují na křest a docházejí na katechezi. Byli pozváni na schůzi staršovstva, vzájemně jsme se představili a seznámili jsme se.

 

Presbyter Petr Bárta přijal se svou manželkou Petrou nabídku Synodní rady na místo správce Horského domova v Herlíkovících, od 15. června t.r. Při bohoslužbách na Svatodušní neděli jim chceme dát pro tuto službu požehnání.

 

Na uvolněné místo staršího nastupuje bratr Martin Víšek

 

Dále jsme se zabývali přípravou programu spojenou s návštěvou Pozaunenchoru z Genkingen v Německu, která bude probíhat ve dnech 31. května až 3. června.

 

Také přípravou volby 2. faráře našeho sboru, která se uskuteční v neděli 24. června.

 

Příští neděli 20. května bude k dispozici na roznášení sborový dopis s pozváním na tyto události. Prosím všechny, kteří sborové dopisy roznášejí, aby na to pamatovali a vyzvedli si je. Je potřeba dopisy roznést co nejdříve.

 

Shromáždění v příštím týdnu se budou konat jako obvykle, kromě nich pak:

V úterý ve 14 hodin setkání starší generace.

Ve čtvrtek v 9,30 setkání maminek a dětí.

Ve čtvrtek je svátek Nanebevstoupení Ježíše Krista. Bohoslužby budou zde v kostele v 17.30 hodin.

 

V sobotu 26. května pojedeme na sborový výlet do Holic, Velin, Horního Jelení a Chocně. Zájezdu se mohou zúčastnit všichni, i rodiče s malými dětmi Podrobné informace jsou na nástěnce vzadu v kostele. Přihlašujte se a pište se vzadu na papír. Organizátoři se těší na vaši účast. Příští neděli 20. května bude s. Kabelová vybírat zálohu 200 Kč.

 

V sobotu 26. května se bude vdávat sestra Marie Medková, bývalá vikářka našeho sboru. Chceme jí i jejímu manželovi poslat blahopřání – bude zde vpředu v kostele na stole Páně, podepište, připište…

 

I v letošním roce se bude konat Podzimní pobyt seniorů v Chotěboři. Tentokrát se uskuteční od soboty 1. září do soboty 8. září. Podrobné informace i přihlášky si vyzvedněte vzadu v kostele.

 

Minulou neděli zde natáčel pracovník Českého rozhlasu Pardubice pan Wolf pořad, který se jmenuje – Žijí mezi námi. Tento pořad bude vysílán toto úterý v 17.10 na Českém rozhlase Pardubice.

 

Sbírka na stavební fond vynesla minulou neděli 2.265 Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

V měsíci květnu probíhá sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Své dary můžeme odevzdávat do černé pokladničky vzadu v kostele. Vyzvedněte si leták Jeronýmovy jednoty, kde najdete informace o využití darů.

 

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.05.2012 v rubrice Ohlášky.