Ohlášky – 13.4.2014

Čtení: Jan 12,12-19  |  Text: Ž 12,1-3  |  Písně: 158; 62; 326; 697; 689; 324,3  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.647,-  |  Účast:90/5

 

Po bohoslužbách bude zde v kostele schůzka účastníků zájezdu do Německa. Br. farář Ženatý nám předá potřebné informace a potom bude mít zkoušku pěvecký sbor pod vedením Hany Benešové .

 

Odpoledne ve 14 hodin budou bohoslužby v Horním Jelení, po nich se uskuteční beseda o plánovaných úpravách sborového domu v Horním Jelení. Kdo byste se chtěli odpoledne jet na Horní Jelení, přihlaste se u br. Capouška, máme volná místa v autech.

 

Sbírka na stavební fond minulou neděli činila 2.011,- Kč.

 

V minulém týdnu se sešlo na své schůzi staršovstvo. Hlavním bodem programu bylo promýšlení změn, které nás čekají v roce 2015.

 

Staršovstvo se usneslo, že navrhne jako svého kandidáta na místo prvního faráře sboru bratra faráře Daniele Ženatého. Volba musí proběhnout nejpozději v únoru 2015.

 

Od roku 2015 nebude ústředí naší církve financovat mzdu pastoračních pracovnic. Ústředí církve dosud hradí 75% mzdy naší pastorační pracovnice Pavly Queisnerové, sbor hradí 25% mzdy. Staršovstvo se usneslo, že náš sbor místo pastorační pracovnice ponechá a bude sám hradit mzdové náklady za plný úvazek.

 

A ještě jedno jsme promýšleli. V květnu 2015 bude naše církev volit novou synodní radu. Nevíme, jak to bude. Ale pokud by se stalo, a náš bratr farář byl navržen jako kandidát na synodního seniora, staršovstvo by jeho kandidaturu podpořilo.

 

Jednáním o personálních věcech nebyli Pavla Queisnerová a Daniel Ženatý přítomni.

 

V úterý od 14 hodin bude brigáda na úklid kostela. Je možné přijít kdykoliv odpoledne, jakmile budete moci. Po devíti letech chceme umýt v kostele okna, svítidla, vymést pavučiny, a tak podobně. Prosíme vás, přijďte, abychom tuto dlouho odkládanou práci mohli udělat.

 

Ve čtvrtek v 9,30 se sejdou na faře maminky a děti.

 

Vstupujeme do velikonočního týdne.

shromáždění se budou konat takto:

na Zelený čtvrtek budou v 15 hodin bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory u Kostelíčka.

Na Zelený čtvrtek v 17.30 bude zde v kostele čtení velikonočního příběhu

na Velký pátek budou bohoslužby ráno v 9 hodin a večer v 19 hodin s vysluhováním večeře Páně

v neděli Velikonoční budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hodin a v Horním Jelení ve 13.30

Sbírka z Neděle velikonoční je určena na Hlavní dar lásky JJ.

 

V neděli 27. dubna odpoledne od 14.30 bude na faře druhé setkání v rámci tříletého cyklu Základů teologického vzdělávání – přednášet bude František Plecháček na téma Příběhy praotců. Další informace jsou na plakátku na nástěnce.

 

Chceme pomoci synovci Věrky Brandové, který po prodělané borelioze? potřebuje invalidní vozík. Ještě zítra můžeme posílat finanční dar na číslo účtu, které je vzadu k dispozici, peníze půjdou přímo na podporu Věrčina synovce. Více informací na letáku vzadu, nebo přímo u Věrky Brandové.

 

Prosíme, pište se na služby přípravy kávy a čaje po bohoslužbách, 1. čtení a přípravu květin, děkujeme.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 13.04.2014 v rubrice Ohlášky.