Ohlášky – 13.4.2009

Čtení: Fp 2,5-11 | Text: Gn 22 | Písně: | Kazatel: Martina Slancová | Účast: 42 | Sbírka: 1.000,-
Děkujeme sestře Martině Slancové za dnešní službu při bohoslužbách.
Jsme rádi, že jsme jí poznali, a že mohla být na třítýdenní praxi v našem sboru. Praxe končí ve čtvrtek. Přejeme jí dobré pokračování studia teologie v Německu.

Včerejší sbírka byla určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty a činila Kč, děkujeme.

V úterý od 14 hodin se sejde starší generace. Bude mít velikonoční program slova a hudby.

Ve středu bude sborová kancelář zavřena, děti a konfirmandi jedou s Pavlou Queisnerovou do Brna do divadla na představení divadla Polárka – Bitva u Lipan.

Ve čtvrtek jsme zváni v 18.00 na koncert do katolického kostela u Bartoloměje.
Ve čtvrtek se koná pouze večerní biblická hodina v 19:30.

V pátek se sejde mládež jako obvykle.

V sobotu je zkouška seniorátního pěveckého sboru v Chocni od 9 hodin.

V neděli v 17 hodin se na faře koná shromáždění Kostnické jednoty. Téma přednášky je „Nové trendy v hospicové péči“, promluví bratr Vojtěch Zikmund z Nového Města na Moravě. Pozvánky na tuto přednášku jsou vzadu v kostele. Pozvěte známé a přátele.

Na sobotu 16. května připravujeme sborový výlet. Navštívíme zámek ve Žlebech, evangelický sbor ve Vilémově a na závěr hrad Lichnici. Výlet bude v pomalém tempu, nemusíte se bát, že nebudete stačit.
Pojedeme autobusem v 8,00 od kostela.
Zájemci pište se vzadu na nástěnce na tmavě modrý papír. Podrobnosti sdělí s. organizátorka s. Kabelová.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru a na jarní zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.04.2009 v rubrice Ohlášky.