Ohlášky – 13.3.2011

Čtení: Mt 4,1-11  |  Text: 2 Kor 6,1-10  |  Písně: 320; 86; 312;  326; 308; 309; 419  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast:  |  Sbírka: 2.277,-

 

Dnešní sbírka je určena na církevní tisk

 

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení, bratr farář odjíždí po bohoslužbách.

 

Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na příští neděli, 20.března po bohoslužbách dopoledne. Sborový list s pozváním a se všemi zprávami je připraven a roznášen. Finanční zpráva za minulý rok a rozpočet na rok 2011 jsou vytištěny na modrých papírech a jsou na polici u východu. Děkujeme všem, kteří se na roznášení sborových listů podílejí.

K nahlédnutí a případným připomínkám je k dispozici Seznam hlasovných členů sboru.

 

Volební komise oslovila 34 sester a bratří, které jste navrhli do staršovstva, které má 14 členů. Z toho mají Pardubice 13 členů, Horní Jelení jednoho.

Kandidaturu dosud v Pardubicích přijalo 11 sester a bratří. Jejich jména jsou vzadu na skle.

Volební komise pracuje nadále tak, aby příští neděli byla dvě zbývající místa obsazena.

 

Konfirmandi, děti, biblická hodina a mládež se konají jako obvykle.

 

Ve čtvrtek v 9,30 se sejdou na faře maminky a děti.

 

V sobotu od 15:30 se na faře bude vyrábět ruční papír. Rukodělný kruh zve všechny, kteří chtějí a mohou pomoci. Z ručního papíru se budou vyrábět přání na adventní bazar

 

Nakoupili jsme pro Vás nějaké zboží z tzv. Fairtrade – spravedlivý obchod. Jsou to káva, čaje, čokolády a jiné zboží. Prodává je sestra Bílková každou březnovou neděli po bohoslužbách na faře.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 3.001,- , dále jsme obdrželi dary na SF 1.000,- 500,- a 200,- Děkujeme všem dárcům.

 

Sborová sestra děkuje s. Bílkové, Kabelové a Ženaté za zástup v době prázdnin

 

Vítáme hosty v našem shromáždění, všichni jsme zváni k rozhovoru na faru.

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 13.03.2011 v rubrice Ohlášky.