Ohlášky 13.2.2022

Čtení: L 10, 17-20Sbírka:
Text:L 10, 21Účast:
Písně:247,637,315,188,284VP:
KazatelKristýna Sobotková 

Děkujeme sestře Kristýně Sobotkové za její službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka Hana Ducho je nemocná.

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Ve středu 9. února se konala pravidelná schůze staršovstva.

Byla podána informace o jednání našich zástupců se synodní radou ohledně schválení našeho záměru přestavby Hronovické. Po detailní prezentaci a diskusi synodní rada vyslovila podporu záměru přestavby. Přidala doporučení o dalších možnostech hledání finančních zdrojů a technické podpory. Bylo dohodnuto, že budeme průběžně informovat o stavu provádění díla.

V dalším bodě jednání staršovstvo jednomyslně vyslovilo zájem na kandidatuře Hany Ducho za kazatelku našeho sboru pro příští volební období.

Dohodli jsme se dále, že započneme s přípravou kandidátky do našeho staršovstva, stávající volební období končí v roce 2023.

Příští týden se konají následující setkání:

ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, rovněž  ve čtvrtek v 18 hodin biblická hodina

 -příští víkend se v Horní Čermné koná zimní akce mládeže, plakátek je na nástěnce

-o uskutečnění Révy a konfirmační přípravy budeme informovat během týdne Sborová asistentka nabízí obalení zpěvníků, ještě nám zbyla folie, kterou jsme objednávali na zpěvníky v kostele. Můžete

Tento příspěvek napsal/a dne 15.02.2022 v rubrice Ohlášky.