Ohlášky – 13.2.2011

Čtení: Mt 17,1-9  |  Text: Ž 63  |  Písně: 138; 168; 214; 667; 637; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast:  |  Sbírka: 2.281,-  |  

 

Dnes v 10:45 se konají bohoslužby v kazatelské stanici Horní Jelení. Bratr farář Ženatý odjíždí do Jelení ihned po bohoslužbách.

 

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na vepřové hody, které připravili Kačerovi a Dobrovolní. Děkujeme jim za velkou práci, kterou vykonali. Výtěžek z prodeje bude věnován na SF našeho sboru.

 

Konfirmandi, děti, biblická hodina a mládež – vše se koná jako obvykle.

 

Ve čtvrtek v 9:30 se na faře sejdou maminky s dětmi.

Ve čtvrtek v 15:30 se na naší faře sejde ekumenická skupina, která připravuje Světový den modliteb.

 

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží bratr Petr Brodský, celocírkevní kazatel pro sbory ve východní Evropě.

Odpoledne příští neděli ve 14 hodin bude bratr farář Brodský přednášet o českých evangelických sborech ve východní Evropě a o své práci v nich. Přednáška se koná v rámci Místního sdružení Kostnické jednoty, Koná se na naší faře – za týden ve 14 hodin.

 

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 2.664,- Kč.

 

Dary na SF v minulém týdnu –100,- , 500,-, 2x 1000,- , 2.000,- a 5.000,- . všem dárcům děkujeme

 

KJ a ČB je potřeba co nejdříve zaplatit u PQ. Tamtéž se vyzvedněte potvrzení darů

 

K volbě staršovstva: Staršovstvo zvolilo volební komisi, která volby připraví. Jsou v ní sestry Kabelová, Mandysová, Papoušková.

Na všech nás je, abychom navrhovali kandidáty. Lístky s jejich jmény vhazujte na lístku do krabice vzadu v kostele. Musí to být členové sboru starší 21 let. Můžete navrhnout jedno i více jmen. Počet není omezen.

Každý z navržených, bez ohledu na to zda jeho jméno bylo na jednom či více lístcích, dostane dopis s informací, že byl navržen a zda by je ochoten kandidovat. Samozřejmě každý, kdo dopis dostane, se může při svém rozmýšlení informovat, co a jak.

Volební komise pak sestaví kandidátní listinu z těch, kdo kandidaturu přijímají. Volit budeme 14 presbyterů. Kandidovat mohou všichni, tedy i stávající presbyteři, kurátorka, i pastorační pracovnice.

 

Dnes je poslední možnost dát svůj návrh.

 

Bratr farář Ženatý bude mít příští týden dovolenou.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a všechny Vás zveme na faru na kávu, čaj a na vepřové pochoutky.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.02.2011 v rubrice Ohlášky.