Ohlášky 13. 12. 2020

Čtení: Mi 5,1-4aSbírka:  
Text:L 1, 39-45Účast:  
Písně: 261, 675, 627, 559VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Dnes od 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Děkujeme pánskému klubu za stěhování nábytku a vymalování ve sborové kanceláři. Jmenovitě děkujeme Ondrovi Srbovi, Filipu Junovi, Milo Duchovi, Tomu Voltrovi, Valentinu Jančíkovi, Martinovi Kubíčkovi, Tomu Plchovi.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do sbírky vánočních balíčků pro potřebné.

V týdnu se konají tato online setkání:

  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina s hostem, kterým bude b.f. Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny
  • v pátek od 15 hodin Réva

Vzadu do domečku můžete přispívat na sbírku kmotrovství pro Jaroslavu Žuň a do druhé pokladničky na podporu sboru v Lozicích.

Podle stávajících opatření se nás může scházet v kostele až 60. Budeme rádi, když přijdete. Ale pro přehlednost Vás prosíme, abyste se přihlásili – buď formou sms nebe emailem. Na webových stránkách bude také připravena tabulka, přes kterou je možné se na všechny další bohoslužby přihlásit. Na Štědrý den a Boží hod vánoční nabídneme více bohoslužeb za den, abychom mohli společně zde v kostele oslavit Kristovo narození.

Živé přenosy bohoslužeb budou pokračovat i nadále.

Ve středu se konala schůze staršovstva. Diskutovali jsme nad domem v Hronovické, o výměně oken na faře, která by měla proběhnout na jaře. Dále jsme jednali o uplynulých a budoucích akcích.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.12.2020 v rubrice Ohlášky.