Ohlášky – 13.12.2009

Čtení: Iz 40,1-8 | Text: 2 Kor 8,9-10 | Písně: 261; 85; 272; 483; 651; 485 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 93/5 | Sbírka: 2.320,-

Sbírka minulou neděli určená na SF našeho sboru činila 2.710,-. Děkujeme.
Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci pod vedením sestry Hany Benešové k nácviku písně na 25.12 . Zveme všechny, kdo rádi zpívají!
Rovněž učinkující ve vánoční slavnosti se sejdou ke zkoušce po bohoslužbách vpředu v kostele.
Po bohoslužbách jsme zváni na faru na adventní bazar. Výtěžek bazaru je věnován na úpravu sborové místnosti na faře.

Ve středu je setkání konfirmandů a dětí v obvyklých hodinách,
Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby s večeří Páně v Domově pro seniory U Kostelíčka. Poslouží bratr farář Ženatý. Po bohoslužbách se v Domově bude konat vánoční beseda s obyvateli Domova a s těmi, kteří tam docházejí. Jste všichni zváni. Prosíme vás o drobné pečivo, které můžete přinést přímo do Domova před bohoslužbami.
Biblická hodina se ve čtvrtek konat nebude.
Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.
Příští neděli v 9 hodin se bude konat v rámci bohoslužeb vánoční slavnost. Mládež a děti poslouží ve vánoční hře. Dary na vánoční slavnost přijímá sestra Pavla Queisnerová.
I letos chystáme vánoční balíčky pro vězně v pardubické věznici. Kdo jste ochotní balíčky přichystat, pište se vzadu v kostele- na žlutý papír na okně. Informace, co do balíčků připravit jsou na oranžových papírech. Děkujeme.
Vzadu na skle je rozpis termínů sborových akcí v létě příštího roku. Akcí je mnoho, na jednu z nich na sborovou rekreaci na Rujáně, už se můžete zapisovat.
Prosíme ty, kdo jsou ochoten vzít si službu na odklid sněhu – pokud nějaký napadne – napište se vzadu na modrý papír.
V minulém týdnu jsme s vděčností a poděkováním přijali tyto dary:
Na potřeby sboru 2.000,- a 2.000,-
na stavební fond 1.000,- a 2.000,-
Vítáme všechny hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru a také na bazar!
Sestry z Církve brtatrské a Křesťanského společenství chtějí v Pardubicích otevřít křesťanskou Základní školu Zřizovatelem bude Církev bratrská. Inrodmace o tomto projektu jsou na velkém papíře vzadu, dotazník na polovičním, prosím vhazujte do schránky. Do konce ledna.
Nyní prosím bratra faráře o další oznámení –
Máme krásné knihy – pro malé i velké!
Vyprávění o Jonášovi
Kniha biblických rébusů
Lidé bible, nápaditá, vtipná se spoustu detailů každodenního života v biblické době.
EK, NKD, bible, zpěvníky.
Jiřina Šiklová – Deník staré paní.
Jiřina Šiklové – Matky po e- mailu – dcera jako pečovatelka o stárnoucí a staré rodiče, je považována za samozřejmost. Ano? Ne?
Posledních 8 výtisků knihy Přeji pěkný den.
Malé pojednání o večeři Páně Jana Kalvína
Jak se modlit od Martina Lutera.
Náš krásný Almanach

Tento příspěvek napsal/a dne 13.12.2009 v rubrice Ohlášky.