Ohlášky 13.11.2016

Čtení: Izajáš 43, 1-7 | Text: Mat. 8, 5-13 | Písně: 103  160   635   690  679 | Kazatel: Jaroslav Fér | Sbírka:  1.505,- Kč  | Účast: 70

Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Férovi  za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Bratr farář bude mít bohoslužby i v Horním Jelení. Začínají v 10.45.

Včera byl pohřeb bratra Václava Drahokoupila. Rodina Drahokoupilova nás zve po bohoslužbách na faru k posezení, rozhovoru a pohoštění. Rodina Drahokoupilova darovala na potřeby sboru 5000 Kč.

Při jednání staršovstva jsme schválili smlouvu o administraci s farářkou Annou Lavickou,

jednali jsme o dalším pronájmu bytu po Plecháčkových, staršovstvo se přiklonilo k návrhu, který přednesl Daniel Ženatý při sborovém dnu  –  (byt  nabídneme k pronájmu na 2 roky manželům Ole a Antonovi Kolodčevským).  Jednali jsme o projektu ke 120. výročí postavení našeho kostela, které budeme slavit v příštím roce – projekt byl podpořen grantem od města Pardubic. Dále jsme projednali způsob obsazování nedělí kazateli po novém roce a  členové komise pro hledání faráře nás informovali o dalším jednání s dalším kandidátem na faráře našeho sboru. Staršovstvo schválilo konání adventního bazaru, vánočních balíčků a vaření polévek v tomto období.

Od ústředí Jeronýmovy jednoty jsme obdrželi zprávu, že naše žádost o dar ve výši 100 000 Kč na opravu farářského bytu byla podpořena – je uzavřena darovací smlouva a peníze obdržíme na náš účet.  Synodní rada schválila prodloužení pracovní smlouvy pro naši pastorační pracovnici Pavlu Queisnerovou o další 2 roky – do 31. 12. 2018.

Včera se konal v Chrudimi konvent našeho seniorátu – schválil rozpočet seniorátu na příští rok a rozdělení seniorátních i celocírkevních repartic – náš sbor platí seniorátní repartice 30 500 Kč a celocírkevní repartice ve výši 45 200 Kč. Byly projednány navrhované změny církevního zřízení a řádů. Byl podpořen návrh, aby se synodní rada zabývala zvýšením mezd farářů a využila k tomu prostředky z 50% z personálního fondu a z 50% z restitučních náhrad.

Na konventu zaznělo poděkování br. Michalu Brandovi za jeho práci jako seniorátního jáhna a faráře pro mládež.

Dnes odpoledne od 14 hodin je na faře zkouška Seniorátního pěveckého sboru. Nacvičujeme na vánoční koncert, který bude zde v kostele v sobotu 10. prosince a v neděli 11. prosince v Čáslavi.

Zítra,  v pondělí 14. 11. v 18 hod.,  bude mít v kostele sv. Jana Křtitele přednášku br. far. Jiří Doležal na téma Církev v dnešním světě – Koncilní dokument Radost a naděje.

Kromě obvyklých shromáždění v týdnu, připomínáme:

  • ve středu se v 9.30 sejdou na faře maminky s dětmi
  • ve čtvrtek  17. 11. v 15.00 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.
  • večerní biblická hodina nebude, je státní svátek

Příští  neděle 20. listopadu je poslední nedělí církevního roku – poslouží při ní br. farář Jiří Doležal.

Vzadu na lavici je připraven k vyzvednutí sborový dopis – je to pozvánka na adventní a vánoční shromáždění. Prosíme ty z vás, kdo dopis roznášíte, abyste si ho vyzvedli.

I letos chceme podpořit práci v lozickém sboru. Po tři neděle můžete odevzdávat peníze do domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu u PQ. Děkujeme.

Rukodělný kruh pořádá i letos v adventu dobročinný bazar, který bude zahájen 1. adventní neděli. Přispějte, prosíme, podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky, pečivo,

cukroví nebo zpracované plody ze zahrad. Výrobky můžete nosit v neděli do kostela nebo v týdnu na faru do kanceláře. Děkujeme

Rádi bychom také pokračovali v tradici připravení vánočních balíčků pro bezdomovce a lidi v nouzi.

Tyto balíčky připravujeme ve spolupráci s ostatními sbory v ekumeně i s našimi okolními sbory.  Pavel Capoušek  bude vařit několikrát polévky pro bezdomovce – první polévka se bude vařit  v úterý 15. listopadu od 7mi hodin na faře. Polévka se doveze do Nízkoprahového denního centra, kde se vydává.   Kdo byste chtěl pomoci, přihlaste se u Pavla Capouška.

Hlaste se na poslední úklidovou brigádu na hrabání listí na faru. Pište se na zelený list a domluvte se na vyzvednutí klíče u Pavly Queisnerové.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na rozhovor při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.11.2016 v rubrice Ohlášky.