Ohlášky – 13.11.2011

Čtení: Mt 15,1-11  |  Text: Ex 20,12  |  Písně: 158; 167; 205; 541; 686; 685  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.965,-  |  Účast: 78/5 

 

dnes v 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici Horní Jelení, br farář odjíždí po bohoslužbách.

 

Ve čtvrtek se sešlo staršovstvo. Zhodnotili jsme sborový den i ostatní akce, připravovali jsme se na nadcházející adventní a vánoční období, řešili jsme hospodářské a finanční věci, zvlášť ty které se týkají domu 669 a dokončení rekonstrukce fary. Připravili jsme nájemní smlouvu pro manžele Plecháčkovy, kteří se nastěhují do bytu v domě 669 k prvnímu prosinci. Hovořili jsme o sborových akcích, které plánujeme na příští rok – o návštěvě Pozaunenchoru z Německa na přelomu května a června a o sborovém výletě do české bratrské vesnice v Berlíně, který chystáme na 16. a 17. června příštího roku.

 

Včera se konal v Chrudimi konvent našeho seniorátu. Do předsednictva konventu byla zvolena sestra kurátorka Hana Capoušková. Předsedou konventu byl zvolen farář Jiří Kučera. Konvent jednal o životě seniorátu, nepřijal žádná zásadní rozhodnutí.

 

Rovněž včera se konal v Chrudimi turnaj ve florbale a naše mládež obsadila vynikající druhé místo!

 

Biblická hodina pro děti bude ve středu od 16.30 hodin.

 

Ve středu v 9.30 hodin se rovněž sejdou maminky s dětmi.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Poslouží bratr Tabačan z Církve bratrské. Biblická hodina pro dospělé se tentokrát konat nebude, je státní svátek.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděli 20. listopadu poslouží při bohoslužbách bratr vikář František Plecháček. Náš bratr farář Ženatý bude mít od pondělka týden dovolenou.

 

Rovněž příští neděli vykonáme celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční dar. To je fond, který v naší církvi vznikl ve 30. letech minulého století. Z něj si sbory mohou bezúročně zpravidla na pět let půjčit peníze na stavební opravy. V loňském roce z něj bylo 18 sborům zapůjčeno přes 4 miliony Kč.

 

Obdrželi jsme podíl z dědictví po manželech Urbanových ze Svítkova ve výši 100 000 Kč. Za to velmi děkujeme. Manželé Urbanovi patřili k aktivním členům sborového života, byli pravidelnými účastníky bohoslužeb. Oba manželé zemřeli v loňském roce a ve své závěti pamatovali na náš sbor.

Děkujeme bratru Rudolfu Queisnerovi ze Svítkova a jeho rodině za péči kterou Urbanům věnovali, i za vyřízení všech náležitostí spojených s dědickým řízením a převodem daru na sborový účet.

 

Po bohoslužbách se sejdou u Pavlíny Šíblové ti, kteří budou nacvičovat vánoční hru.

 

Příležitostný pěvecký sbor bude také pod vedením Hany Benešové nacvičovat písně na první adventní neděli a vánoce. Po bohoslužbách se sejde na faře u harmonia.

 

I letos chceme konat adventní bazar. Během listopadu noste své výrobky do bazaru a odevzdejte je u Pavly Queisnerové. Je na nás všech, aby se i letos bazar podařil! Advent je za 14 dní!

 

Evangelický kalendář, příručku Na každý den a nástěnný kalendář na rok 2012 si můžete zakoupit po bohoslužbách zde vpředu v kostele u sestry Táňi Kusteinové.

 

Sbírka na stavební fond minulou neděli činila 2.677 Kč, na schůzce starší generace bylo na stavební fond vybráno 435 Kč. Sestra Tefrová darovala na pořízení závěsů ve sborové místnosti dar 3000 Kč. V minulém týdnu jsme obdrželi dary na SF ve výši 4×200,- 2×250,- 2×300,- 2×500,- 900,- a 1200,- Za všechny dary děkujeme.

 

Každý rok touto dobou konáme sbírku pro malý, ale rozvíjející se a živý sbor v Lozicích. I letos můžeme své dary odevzdávat do konce listopadu do pokladničky ve tvaru domečku vzadu v kostele. Je to dobrá možnost vyjádřit svou vděčnost za to, že se nám daří dobře.

 

Prosíme, přihlašujte se na službu vaření kávy, 1. čtení při bohoslužbách a přípravu květin v kostele. Neostýchejte se a zapojte se také do této služby, budete z toho mít radost! Děkujeme všem, kteří se do této služby přihlásili a pomohli.

 

Ještě jedno oznámení- na faře v kuchyni máme novou troubu. Původní plechy a pekáče se do ní nevejdou. Kdo byste o ně měl zájem, podívejte se na faře v kuchyni na stole a vezměte si je.

 

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 13.11.2011 v rubrice Ohlášky.