Ohlášky 13. 10. 2019

Čtení:  Lk 12,15-21 Sbírka:   
Text:  Žd 13,15-16 Účast:   
Písně:  177, 219, 34, 152, 461, 549, 627, 550 VP:   
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme Ladislavu Benešovi za jeho dnešní službu při bohoslužbách.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určená pro sociální a charitativní činnost. Bližší informace visí na nástěnce.

Děkujeme za dary, které jste dnes přinesli ke stolu Páně. Vše bude odneseno do azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

Po bohoslužbách se budou na faře promítat fotky z několika sborových akcí, pak bude následovat společný oběd pro přihlášené. Pokud byste měl ještě někdo zájem o společný oběd, máme pár porcí guláše navíc. Zájemci, hlaste se, prosím, u Jany Plchové.

V týdnu nás čekají tato setkání:

  • ve čtvrtek 17.10. – v 15:30 bohoslužby v domově pro seniory na Dubině, v 16 hodin konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina s bratrem farářem Jiřím Doležalem;
  • v pátek 18.10. v 15.00 biblická hodina pro děti.

Historická společnost VERITAS pořádá na faře 19. října od 10 hodin podzimní seminář s přednáškou Mgr. Martina Fajmona na téma  „Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho otec Pavol´ Štefánik“. Všichni jste srdečně zváni.

Dostali jsme děkovný dopis od rodiny Žuň z Kyjeva.

            Dobrý den, milí přátelé z Pardubic!

                Naše rodina je velmi vděčna Pardubickému sboru, že jste se rozhodli přispívat na léčení naší dcery Jarušky. Děkujeme Vám, že pomáháte naší holčičce v těžké chvíli. Děkujeme, že se modlíte za její zdraví. Z celého srdce Vám přejeme zdraví, pokoj a jenom dny plné radosti. Ať Vás Pán Bůh žehná a chrání Vás. S úctou Aleksandr, Olga i Jaroslava Žuň z Kyjeva Ukrajina

Během měsíce října vyhlašujeme sbírku na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň, své dary, prosím, dávejte buď do domečku, proti dokladu Janě Plchové nebo posílejte na sborový účet. Děkujeme.

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali zajistit přípravu a chod bohoslužeb v domovech pro seniory. Jedná se hlavně o doprovod obyvatel na bohoslužby. Je to moc důležitá služba. Prosíme, abyste o tom vážně uvažovali a vypomohli. Zájemci, hlaste se u s. Jany Plchové.  

Přišel nástěnný kalendář ČCE s fotografiemi z našich sborů na rok 2020. Prohlédnout si ho můžete vzadu v kostele. Kdo byste si kalendář chtěli objednat, pište se, prosím, na papír na nástěnce.

Ve středu se konala řádná schůze staršovstva, probíraly se zejména plánované akce na příští rok.

Příští víkend od 18. do 20. 10. bude mít staršovstvo výjezdní zasedání v Daňkovicích. Na programu bude především další směřování našeho sboru, vize sboru, strategie pro samofinancování.   

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 15.10.2019 v rubrice Ohlášky.