Ohlášky – 13.10.2013

Čtení: Ž 91  |  Text: Mt 18,10  |  Písně: 549; 370; 373; 191; VP 461; 165; 462 550  |  Kazatel: Ondřej Macek  |  Sbírka:7.346,-  |  Účast:110/7

 

Děkujeme bratru faráři Ondřeji Mackovi z Nosislavi za jeho službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

 

Dnešní sbírka je určena na celocírkevní sbírku na sociální a charitativní činnost naší církve. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice. Z tohoto fondu rozhodla synodní rada v minulém období uvolnit 250.000 na pomoc uprchlíkům ze Sýrie, 50.280 jako pomoc českému evang sboru do Peregu Mare po zasažení kostela tornádem, 700.000 pomoc při jarních povodních 2013

 

 

Dnes máme sborový den. Děkujeme všem Vám, kdo jste různým způsobem podíleli na jeho přípravě.

Po bohoslužbách si připomeneme, co se událo v našem sboru v létě, začneme 15 min po skončení bohoslužeb.

Ve 12 hodin bude společný oběd na faře, připravený pro ty, kdo jsou přihlášeni. Cena oběda je 50 Kč. Ještě je 9 obědů volných. Kdo byste se rád oběda zúčastnil, napište se na nástěnce.

Odpoledne ve 14 hodin bude zde v kostele otevřena výstavka starých biblí a tisků.

 

Ve 14.30 hodin začne přednáška bratra faráře Ondřeje Macka – Bible v rukou lidu.

Přednáška je také součástí cyklu vzdělávání laiků našeho seniorátu, pozváni jsou i členové okolních sborů.

 

Výstava k Bibli kralické v Klementinu do 3.11.2013

 

Ve středu 16. října v 18.30 bude v našem kostele koncert. Účinkovat budou Hana Medková- soprán, Alfred Strejček-recitace a Václav Uhlíř-varhany.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu ve 14,30 hodin je biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 9,30 se na faře setkají maminky s dětmi, v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka , sloužit bude br. kazatel BJB Luboš Branda.

Od 18:00 hod. se koná biblická hodina pro dospělé a od 19.10 bude konat mimořádná schůze staršovstva, která se bude zabývat materiály, zaslanými ze Synodní rady o samofinancování církve.

V pátek ve 14.15 hodin konfirmační cvičení.

V pátek v 18 hodin mládež.

 

V měsíci září jsme s díky přijali dary na SF ve výši 7650, pravidelnými měsíčními dary, jednotlivými dary, včetně sbírky pak 3.150,- sbírka na SF minulou neděli činila 2104,-

 

Naše církev vydala opět nástěnný kalendář na rok 2014. Stojí 50 Kč. Kalendáře již máme, můžete si je zakoupit. Rovněž brožury o naší církvi a plakát k výročím naší církve.

 

Minulý týden se sešli učitelé nedělní školy. Chystá se vánoční slavnost, jednali jsme i o malém počtu učitelů Nedělní školy. v nedělce. Rádi bychom obnovili dřívější tradici, že děti, které jsou v kostele a půjdou do nedělní školy budou sedět vpředu v kostele- před farářskou lavicí. Bude tam s nimi učitel, který si je odvede na faru. Prosíme rodiče aby na to pamatovali.

 

Sbírka na Marinu, Dášu a Maxima – naše kmotřence – dnes a příští neděli do krabice vzadu v kostele

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 13.10.2013 v rubrice Ohlášky.