Ohlášky 13. 1. 2018

Čtení: Iz 49,1-12 Sbírka:
Text: Lk 2,41-52 Účast:
Písně: 138, 607, 368, 250, 611, 487 VP:
Kazatel: Hana Ducho

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru činila 2.577,-, všem dárcům děkujeme.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v úterý 19hodin sejití učitelů NŠ na faře,

ve středu v 9,30 setkání maminek s dětmi,

ve čtvrtek

  • v 15 hodin bohoslužby DS U Kostelíčka
  • v 18 hodin biblická hodina, kterou povede b.f.Jiří Doležalv pátek a v sobotu se sejde seniorátní mládež v Opatovicích. Biblický program povede b.f. Ben Kučera, jinak jsou na programu deskové hry a také počítačové. Plakát najdete na nástěnce.

V následujícím týdnu uplyne 50 let od smrti mladého evangelíka, studenta filosofie Jana Palacha. ČCE ve spolupráci s Ekumenickou radou církví si chce toto významné datum připomenout několika akcemi v Praze ve dnech od 16. do 19. ledna. Na programu jsou: Vzpomínka na JP, modlitby, ekumenické kající bohoslužby a další. Přesný program najdete na webových stránkách www.palach2019.cz.

V lednu se ve spolupráci s ostatními církvemi v Pardubicích konají již tradiční ekumenická modlitební setkání. Plakátek je na nástěnce.

Zájemci o vystavení potvrzení darů církvi za rok 2018 pište se vzadu na nástěnce na papír.

17. ledna se koná v našem kostele koncert, je potřeba zajistit službu na zkoušku a koncert. Kdo byste mohl, hlaste se Pavle Queisnerové (mail, telefon). Jedná se o abonmá koncertů agentury Barocco sempreg, které jsou do našeho kostela přesunuly z důvodu rekonstrukce pardubického zámku. Koncert bude jistě kvalitní. Děkujeme.

Již minule jsme oznamovali dvě změny v bohoslužebném pořádku. Nyní je zopakujeme.

  1. Farář na začátku bohoslužeb nebude přicházet od hlavního vchodu, ale zde z kanceláře spolu s presbyterem, kde mají společnou modlitbu před bohoslužbami.
  2. Vstupní píseň (1. sloka) bude vybíraná na několik nedělí stejná – vždy podle období církevního roku. Vyjde to zhruba na měsíc.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

V týdnu se sešlo staršovstvo, zde jsou hlavní zprávy z jednání:

Věnovali jsme se provozním záležitostem sboru a hodnotili jsme období uplynulých vánočních svátků – bohoslužby, vánoční slavnost, dárkové balíčky, adventní bazar, stánek na Pernštýnském náměstí, vaření polévek pro lidi bez domova atd. Těší nás, že se vánoční svátky nesly v radostném duchu a že jsme je mohli poprvé prožít s naší sestrou farářkou. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci a přípravách jednotlivých událostí a aktivit.

Vlastimil Janouch ze zdravotních důvodů rezignoval na funkci presbytera, místo něho byla povolána z řad náhradníků Eva Marková. Vlastimil Janouch byl dlouholetým a platným členem staršovstva. Děkujeme za jeho pečlivost a pracovitost a přejeme především pevné zdraví.

Pavel Queisner rezignoval na funkci kurátora a presbytera. Toto rozhodnutí nebylo snadné, předcházelo mu mnoho diskusí a úvah i v celém týmu staršovstva a Pavla samotného stálo mnoho úsilí. Staršovstvo toto rozhodnutí respektuje, rozumí mu a přijímá ho s lítostí. Pavel byl ve své funkci pro sbor i pro pracovní tým velkým přínosem. Děkujeme. Místo PQ nastupuje do staršovstva druhý náhradník Miroslav Hrachovina.

Staršovstvo přijímá za tyto události zodpovědnost a bude se snažit, aby personální záležitosti v rámci pracovního týmu neovlivnily stabilitu sboru.

Nyní něco řekne farářka

K Vlastíkovi a Pavlovi

Budu mluvit k vám oběma. Každý jste odešel ze staršovstva z jiného důvodu. Vím, že jste oba s rozhodnutím poctivě vnitřně bojovali. Věřím, že jste se rozhodli správně. Že to pro vás osobně a pro vaše nejbližší byla dobrá volba.

Byli jste členy staršovstva s různými přestávkami 22 let. Oba jste také působili v hospodářské komisi a střídavě byli jejími předsedy. Ty jsi, Pavle, byl jedno funkční období místokurátorem a od r. 2017 kurátorem. Prošel jsi se sborem čas uprázdnění, bez faráře, a byl jsi hnacím motorem při hledání nového faráře.

Bylo pro mě osobně velkou ctí a potěšením s vámi oběma tyto 4 měsíce spolupracovat. S tebou, Vlastíku, jako s důsledným hospodářem, který po vší práci nakonec řekne „ono se tady tohle udělalo“. Všichni víme, že se to neudělalo samo, ale že za tím byla tvá práce. Děkuji.

S Tebou, Pavle, jsem dva roky jednala o místu farářky v pardubickém sboru a následně úzce spolupracovala jakožto s kurátorem. Děkuji Ti za píli, za otevřenost při našich rozhovorech, jsi výborný parťák.

Jménem staršovstva vám děkuji vám za všechnu práci, kterou jste pro sbor s velkým nasazením vykonali. Vaší práce si vážíme a máme vás rádi.

Přeji vám, abyste se měli dobře. Abyste si od těchto náročných funkcí, úkolů a velké zodpovědnosti odpočinuli. Potřebujete to. Třeba se do staršovstva někdy v dalších obdobích vrátíte. Pokud tu budu já jako farářka, budu za to ráda.

Přijměte od nás malou pozornost. Užívejte jí s chutí a v pohodě.

Ke sboru:

Staršovstvo se ocitá v nové situaci. Tím i celý sbor. Čeká nás volba nového kurátora/kurátorky a tím pádem volba předsedy staršovstva. Do té doby je zastupující kurátorkou s. Hana Capoušková.

Všichni členové staršovstva jsme si vědomi, že za současný stav neseme zodpovědnost. Zvláště rezignace kurátora nás vede k sebereflexi a pokání. Jsme odhodlaní nést odpovědnost dále. -S pokorou, nejlepším svědomím a odvahou ke správným rozhodnutím.

Věříme, že se nám s Boží pomocí otevřou nové cesty a že nám Pán dá moudrost do dalších dní.  Mysleme v modlitbách na tento sbor.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.01.2019 v rubrice Ohlášky.