Ohlášky – 13.1.2013

DSC_5727Čtení: Ž 72  | Text: Mt 3,13-17  | Písně: 118; 19; 638; 404; 647;306  | Kazatel: Daniel Ženatý  | Sbírka: 2.205,-  | Účast: 82/3

V minulém týdnu se sešlo staršovstvo na své řádné schůzi. Zhodnotili jsme vše co se v našem sboru událo o vánočních svátcích a koncem roku, připravili jsme plán akcí na rok 2013.

Výroční sborové shromáždění bude v neděli 17. března po bohoslužbách.

Připravujeme také sborový dopis se zprávami ze všech oblastí sborové činnosti.

Letošní rok je Rokem Bible Kralické. Chceme uspořádat přednášku br. faráře Ondřeje Macka z Nosislavi a zorganizovat zájezd našeho sboru na celocírkevní oslavy Bible Kralické v září v Kralicích.

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby v naší kazatelské stanici v Horním Jelení

Ve středu 16. ledna v 16.30 hodin se v kostele uskuteční další nácvik čtení při bohoslužbách. Kdo máte zájem, přijďte.

I dnes můžete odevzdat své dary na celocírkevní sbírku na pomoc uprchlíkům ze Sýrie do domečku vzadu v kostele.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

Ve středu biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 9.30 na faře setkání maminek s dětmi.

Odpoledne v 15:00 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

V18 hodin bude na faře biblická hodina a v 19.30 večerní biblická hodina .

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin

Přihlašujte se na tábor pro děti v Křídlech u Nového Města na Moravě, který se bude konat od 14. do 23. července.

Na sborovou rekreaci v Beskydech od 3. do 10. srpna se dosud přihlásilo 35 lidí. Stále je možné se přihlásit – zapisujte se na papír vzadu na skle.

Podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři se letos uskuteční od soboty 31.srpna do soboty 7.září.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru činila 1.920,- Kč. V prosinci jsme na stavební fond obdrželi celkem 18.250,- z toho je 7.900 pravidelnými měsíčními dary.

Obdrželi jsme dar 10.000,- od sestry Ballingové na památku sestry Věry Šímové.

Za všechny dary děkujeme.

Povídání našeho bratra faráře Ženatého v Českém rozhlase Pardubice, které se vysílá každou neděli ráno, má od nového roku reprízu ještě týž den v poledne. A také si je můžete poslechnout v archivu českého rozhlasu. Odkaz na něj najdete nově také na webových stránkách našeho sboru. Děkujeme za to bratru Tomáši Plchovi.

Vítáme všechny hosty a zveme po bohoslužbách na faru k rozhovoru při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.01.2013 v rubrice Ohlášky.