Ohlášky 12. 9. 2021

Čtení: Matouš 5,1-12Sbírka: 
Text:Žalm 126Účast: 
Písně:429,126,631,662,397 1-4,12-13VP: 
Kazatel:Hana Ducho 

Děkujeme sestře farářce za její službu při dnešních bohoslužbách.

Dnes v 11 hodin se konají bohoslužby v Horním Jelení.

V příštím týdnu se konají tato setkáni:

-v úterý ve 14 hodin setkání starší generace a v 19 hodin schůzka učitelů nedělní školy

-ve středu 9,30 se na faře setkají maminky s dětmi a v 18 hodin se koná biblická hodina v Horním Jelení

-ve čtvrtek od 15, 30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a od 18 hodin biblická hodina na faře.  K této biblické se můžete připojit i online

-v pátek v 15 hodin Réva, biblická hodina pro děti

V sobotu 18.září budou zde v kostele oddáni snoubenci Eva Marková a Filip Vanča. Všichni jste srdečně zváni k obřadu, který začne ve 13 hodin.

V neděli 26.9. po bohoslužbách proběhne debata o rekonstrukci budovy v Hronovické ulici. Je důležité, abyste se této debaty zúčastnili.

Dostali jsme pozvánku na sborové odpoledne, které se bude konat v neděli 19.září ve sboru v Bučině. Podrobnosti jsou na nástěnce vzadu v kostele.

Prosíme, hlaste se na přípravu kávy a čaje po bohoslužbách a přípravu květin. Děkujeme.

Vzadu v kostele jsou připraveny sborové listy k distribuci, prosíme dobrovolníky o rozebrání a roznesení členům sboru.

Možná jste si již všimli nové lednice v kuchyni na faře. Děkujeme Pavlíně Junové a Kateřině Srbové za zajištění této akce.

Dle děkujeme Vlastovi a Markovi Janouchovým za opravu dveřního zvonku na faře.

Ve středu 8. září se konala pravidelná schůze staršovstva. Po prázdninách a dlouhé kovidové době jsme se sešli prezenčně. V běžné agendě jsme se věnovali zajištění akcí, které se v našem sboru budou konat do konce roku. Těšíme se na svatbu Evy Markové a Filipa Vanči, návštěvy synodního seniora Daniela Ženatého v našem sboru a mnohé další, o kterých průběžně informujeme.

Z dalšího jednání vyplynula potřeba požádat o odezvu ty, kdo sledují naše bohoslužby dálkově přes internet. Časem se ukázalo, že nám činí určité problémy promítání textu a not právě zpívaných písní na obrazovku. Rádi bychom se poradili o tom, zda by našim divákům nečinilo potíže pro zpěv používat vlastní zpěvník, bez promítání na obrazovce. Milé sestry a bratři, napište nebo nám osobně laskavě sdělte, zda by Vám tento způsob nečinil potíže.

Tento příspěvek napsal/a dne 14.09.2021 v rubrice Ohlášky.