Ohlášky – 12.9.2010

Čtení: Jan 1,43-51  |  Text: Gn 32,23-33  |  Písně: 138; 96; 443; 697; 384; 487  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka:  1.379,-  |  Účast: 64/3

 

Mládež našeho sboru je dnes na seniorátních dnech mládeže ve Džbánově.

 

Po bohoslužbách se sejdou zpěváci u varhan k nácviku písně pro příští neděli, neděli konfirmační.

 

Dnes se opět koná na farské zahradě sportování, sraz je v 17:30. Hraje se to, na čem se na místě dohodneme.

 

Náš bratr farář Ženatý bude přednášet dnes odpoledne na Hvozdnici, na seniorátním setkání všech generací pražského seniorátu.

 

V úterý ve 14 se sejde na faře starší generace. Mladý slepý Dominik pohovoří o vzdělávání nevidomých lidí.

Těšíme se na něj i na jeho věrného přítele – slepeckého psa. Jste všichni zváni.

 

Ve středu se sejdou na faře konfirmandi v 15 hodin a děti v 16 hodin.

 

Ve čtvrtek se koná biblická hodina v 17 hodin na faře.

Bratr farář Ženatý začíná s výkladem evangelia podle Lukáše. Jste všichni zváni.

 

V pátek v 18 hodin se v kostele koná rozhovor s letošními konfirmandy. Zveme všechny, zvláště presbytery a mládež. Mládež bude mít své setkání po skončení rozhovoru.

 

Příští sobotu se koná setkání všech generací v Trnávce. Z našeho sboru je přihlášeno 34 lidí.

Je připraven program pro velké i malé.

Doprava je možná auty nebo vlakem. Kdo nemáte dopravu, přihlaste se po bohoslužbách u sestry kurátory.

Na setkání je možno jet i bez přihlášení, jen nebude zajištěn oběd.

 

Příští neděli se koná v našem sboru konfirmace. Konfirmováni budou tři chlapci – Marek, Lukáš a Jan. Radujeme se z toho.Všichni jste zváni!

Pozvánka na konfirmaci a na sborový den 10. října je připravena, prosíme ty z vás, kteří dopisy roznášíte, vyzvedněte si je vzadu v kostele. Děkujeme.

Pěkné sborové dopisy máme díky manželům Brtnickým – grafickou práci a náklady na tisk dopisů věnovali sboru. Děkujeme

 

Dnes a příští neděli vykonáme dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží. Jsme rádi, že mládež máme, že je aktivní, účastní se seniorátních dnů mládeže a poznává sbory v okolí. Tato sbírka slouží k tomu, abychom mohli mládeži přispívat na cestné na sjezdy, brigády a další. Své dary můžete odevzdávat do domečku vzadu na lavici. Děkujeme

Minulou neděli jsme vykonali sbírku na evangelickou akademii. Vynesla 2.556,-. Kč. Všem děkujeme.

 

Minulou neděli jsme obdrželi dar na stavební fond od manželů Jelínkových 2.000,- při příležitosti svatby jejich dcery. Děkujeme.

 

V úterý se sešlo staršovstvo. Jednalo kromě jiného o přípravě sborového dne a také jak dál se stavbou v Hronovické ulici. Máme stavební povolení ke stavbě, hledáme jak stavbu zajistit finančně. Jednáme s povšechným sborem, zda a za jakých podmínek by měl zájem se na stavbě podílet. Jakmile budou věci jasnější, budeme vás informovat.

 

Nakoupili jsme pro vás nové knihy- např. Encykolopedie našich modliteben. Nové vydání skvělé knihy Taková dlouhá cesta, a další.

Jsou objednány i knihy pro děti.

Vzadu u knižního stánku jsou již připraveni ochotní prodavači….

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na šálek kávy nebo čaje na faru.

 

A prosím ještě bratra faráře o další sdělení (dopis Ludvík Ballon)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.09.2010 v rubrice Ohlášky.