Ohlášky – 12.8.2012

 Čtení:  | Text:  |  Písně:  |  Kazatel: Dagmar Hrubantová  |  Sbírka: 1.393,-  |  Účast: 58/2 

 

Děkujeme sestře farářce Dagmar Hrubantové za její službu Slovem při dnešních bohoslužbách.

Příští neděli zde bude sloužit bratr farář Jiří Doležal.

 

Bratr farář Ženatý je v současné době na Ukrajině ve Veselinivce, kde zastupuje naší církev při slavnostech 100. let od založení obce. Dnes káže při bohoslužbách a pozdravuje nás. Při této příležitosti se setká s Dášou a Maximem, které jsme se rozhodli podporovat

a předá jim náš finanční dar.

 

Do konce měsíce srpna má bratr farář dovolenou. V případě vykonání pohřbu jej zastoupí sestra farářka Anna Lavická z Chrudimi.

 

V pátek 3. srpna zemřela ve věku 72 let sestra Jarmila Špačková. Rozloučení bylo v rodinném kruhu.

V pátek bylo rozloučení zde v kostele se sestrou Eliškou Buškovou, která zemřela ve věku 89 let.

Rovněž v pátek 10. srpna zemřel bratr farář Miroslav Brož, který žil se svou manželkou v Chrudimi.

V roce 1952 byl vikářem v našem sboru v Pardubicích, potom působil jako farář v Teplicích, Holicích a Třebechovicích pod Orebem. Také pracoval jako vedoucí tajemník ústřední církevní kanceláře. Pohřeb se bude konat v sobotu 18. srpna v kostele v Chrudimi, pravděpodobně ve 14 hodin. Hodina konání pohřbu bude ještě upřesněna.

 

Stále je možné se přihlásit na pobyt seniorů do Chotěboře, který bude probíhat od soboty 1. září do soboty 8. září. Přihlášky přijímá Hana Capoušková.

 

Studentka, evangelička z Třebíče, hledá v Pardubicích ubytování, bližší info předají manželé Doležalovi nebo je možné se s nabídkou obrátit na faru v Třebíči.

 

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění

Zveme po bohoslužbách k rozhovoru na faru a na zahradu

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 12.08.2012 v rubrice Ohlášky.