Ohlášky 12. 6. 2022

Čtení: Dt 6, 4-15 Sbírka:  
Text: Jan 17, 20-26, 9-11 Účast:  
Písně:  288,1, 339, 578, 290, 283 VP:  
Kazatel  Jiří Zedníček   

Děkujeme bratrovi Jířímu Zedníčkovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka má do úterý dovolenou. 

Dnes v 11 hodin budou bohoslužby v Horním Jelení 

Ve středu 8. června se konala pravidelná schůze staršovstva. Máme radost z provedených křtů dětí uskutečněných v uplynulém období. Stejnou radost máme z konfirmační slavnosti. 

V agendě jsme se věnovali přípravě nových webových stránek, provozu našeho sboru během prázdnin, přípravě naší zahradní slavnosti a dalšími tématy. Děkujeme sestrám za přípravu občerstvení pro setkání kurátorů našeho seniorátu, které se uskutečnilo v sobotu 11. června na naší faře. Taktéž děkujeme Honzovi Zemenovi a jeho týmu za organizaci Noci kostelů a manželům Srbovým za pohoštění při setkání česko-americké skupiny. 

Příští týden se konají následující setkání: 

-v úterý ve 14 hodin v rámci setkání starší generace zahraje na varhany paní Radka Piskačová. Setkání bude pokračovat na faře u kávy a čaje. 

-ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, biblická hodina nebude 

-v pátek v 15 hodin Réva, biblická hodina pro děti 

Příští neděli při bohoslužbách bude pokřtěna Magdalenka Zemenová. 

 Ve věku 86 let zemřela sestra Jarmila Kafková. Rozloučení se koná zde v kostele ve čtvrtek ve 14 hodin. Myslíme na zarmoucenou rodinu. 

Po skončení bohoslužeb jste všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.  

Tento příspěvek napsal/a dne 13.06.2022 v rubrice Ohlášky.