Ohlášky – 12.6.2011

Čtení: J 16,5-15 | Text: Žalm 118 | Písně: 373; 371; 368; 682; – 442; 178; – 378 | Kazatel: Daniel Ženatý | Sbírka: 2.399,- | Účast: 68/2


Ve čtvrtek se konalo pohřební rozloučení se sestrou Růženou Gottwaldovou ze Sezemic, která zemřela ve věku 98 let.

Ve čtvrtek v podvečer se na farské zahradě uskutečnilo tradiční letní setkání všech účastníků programů v týdnu i ostatních členů sboru před prázdninami. Děkujeme zvláště manželům Bártovým a Queisnerovým za přípravu pohoštění a programu.

Včera byli v našem kostele oddáni Tereza Brandýská a Filip Mezera ze Sezemic.
Včera měli také svatbu Dana Soukupová a David Tomáš z Pardubic, svatba se konala v kostele v Herlíkovicích.

Sbírka dnešní neděle je určena pro Diakonii naší církve.

Dnes v 10.45 se konají bohoslužby na Horním Jelení, br, farář odjíždí hned po bohoslužbách.

Ve čtvrtek v se 9.30 mají své setkání maminky a děti. Sejdeme se pod Zelenou bránou.

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Kázáním poslouží bratr Branda z bratrské jednoty baptistů.

Ve čtvrtek v 19 hodin se bude konat schůze staršovstva v kanceláři v Hronovické ul.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin buď na farské zahradě, nebo když bude pršet v Hronovické.

Příští neděli pořádají učitelé nedělní školy poznávací výlet do Heřmanova Městce. Podíváme se do modlitebny naší církve a do synagogy. Po bohoslužbách je možné zajít na oběd k zelené žábě. Ti kdo pojedou na kolech odjíždějí v 12,30 od kostela. Trasu zajišťují Tom Plch a Tom Voltr. Kdo pojede auty, ať je v 15 hodin u naší evangelické modlitebny v Heřmanově Městci, tam začíná prohlídka. (Adresa je Zahradní 537).

Na faře probíhá rekonstrukce přízemí. Fotodokumentace je k dispozici na www stránkách našeho sboru. Práce provádí firma ONYX. Přípravné práce se provádějí brigádnicky. Brigády se budou svolávat operativně, budou včas ohlášeny při bohoslužbách. ( zda chce promluvit někdo z HK)

Sbírka na Jeronymovu jednotu vynesla v Pradubicích 15.230 Kč v Horním Jelení 1.650 Kč, celkem 16.970,-
Sbírka na SF z minulé neděle vynesla 2.127,- děkujeme.
Na stavební fond jsme v týdnu obdrželi dary 700,- 200,- a 2.000,- pravidelnou platbou 2x 200,- 250,-, 300,- a 900,- Kč na SF máme celkem s půjčkou kterou jsme si vzali 2.022.116,- Kč; již byla zaplacena záloha 43.000,- na okna na obě verandy na faře.

Obdrželi jsme dar 2.000,- od rodiny sestry Matějkové.
Od rodiny Mezerových jsme při svatbě přijali dar 5.000,- Za všechny dary děkujeme.

Jsme zváni na sborovou dovolenou na Křivoklátsku v termínu 13.- 21. srpna 2011. Pobyt je určen všem generacím. Bližší informace jsou vzadu v kostele na bílém papíře na skle, i na našem webu. Je možné se přihlásit i na část pobytu.

Prosíme, abyste také odevzdávali přihlášky spolu se zálohou 1000 Kč na Podzimní pobyt v Chotěboři, od 27. srpna do 4. září. Přihlášky přijímá s. Capoušková. Velmi nutně potřebujeme pro tuto akci 2 dobrovolníky, nejlépe z řad mládeže na pomoc v kuchyni a při roznášení jídel. Prosím, abyste se přihlásili u sestry Capouškové.

Vzadu na nástěnce je rozpis bohoslužeb na prázdniny, prosíme, pište se na služby vaření kávy, 1. čtení. Sborová sestra prosí také ochotné zájemce o zástup ve středu a v neděli po dobu její dovolené a konání tábora. Děkujeme!

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu a čaj a rozhovor na farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.06.2011 v rubrice Ohlášky.