Ohlášky 12. 5. 2019

 Čtení:   Sbírka:  
Text:   Účast:  
Písně:   VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš  

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin budou  bohoslužby také v Horním Jelení.  

Od pátku do neděle probíhá  sborový víkendový pobyt v Chotěboři, zúčastnilo se jej přes 40 účastníků vč. dětí. Program připravily s. far. Hana Ducho a Eva Marková. Pobytu se zúčastnili také tři cizinci, kteří pobývají v současné době v zařízení pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí a se kterými jsme se mohli seznámit při výstavě Bůh miluje cizince v našem kostele. O to, aby se mohli zúčastnit pobytu v Chotěboři se postarali manželé Káťa a Ondra Srbovi. Všem, kteří měli sborový víkend na starosti – děkujeme.    

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

v pondělí 13. května v 18.30 bude schůze staršovstva

v úterý ve 14 hodin – se sejde na faře starší generace

              v 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení

ve středu v 9.30 – nebude setkání maminek s dětmi, protože se na faře koná Ekusnídaně – snídaně místních kazatelů a kazatelek z ekumeny

ve čtvrtek  v 15 hodin –  bohoslužby v Domově pro seniory  Na Dubině

           a v 18 hodin bude biblická hodina, povede farářka Hana Ducho

V neděli 19. května bude sborový den, při kterém chceme společně oslavit narozeniny bratra faráře Jiřího Doležala. Všichni jsme zváni. Přijedou i hosté. Sborový den začne bohoslužbami v 9 hodin zde v kostele, při kterých bude kázat bratr farář Jiří Doležal na text Jan 7. kap., v. 37.  Po bohoslužbách budou proslovy bratra faráře a některých hostů.

Sborový den bude pokračovat besedou na faře s pohoštěním, promítáním fotografií, grilováním na zahradě atp.  Pohoštění má na starosti Kristýna Sobotková se svým týmem. Tlumočíme její prosbu:

V sobotu 18. 5. bude třeba připravit prostor fary a zahradu. Prosíme, kdo byste mohl pomoci, přijďte na 16 hodinu. V neděli prosím všechny, kdo přinesou buchty či saláty, aby jídlo distribuovali na faru, ideálně do 8:50, již nakrájené na tácech, výrazně to zjednoduší servírování. Po oslavě bude třeba vše uklidit, prosím, myslete i na to. 

Děkujeme Kristýně a všem vám, kteří sborový den připravujete. Těšíme se na společné setkání.

Na dny 17. a 18. května připravili Věra a Michal Brandovi setkání mladší mládeže Chrudimského seniorátu v Praze U Salvátora. Setkání se zúčastní i naši tři konfirmandi. Máme z toho radost.

Od čtvrtka 16. do soboty 18. května bude v Praze probíhat jednání 1. zasedání 35. synodu naší církve. Mysleme na průběh synodu ve svých modlitbách.

V pátek 24. 5. se koná Noc kostelů, akce se zúčastní i náš sbor. Program v našem kostele začne v 17:00 a bude pestrý. Akce bude zahájena vernisáží fotografií Zuzany Capouškové a její kolegyně.  Těšit se můžete na přednášku Jiřiny Šiklové o odkazu sametové revoluce, na povídání Daniela Ženatého o křesťanské identitě, dále je na programu koncert písničkáře Jakuba Čermáka a koncert Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Na akci se podařilo získat grant od města ve výši 8.000 Kč. Jste srdečně zváni, budeme rádi, když pozvete i své blízké a známé.

V průběhu měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím, věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také na pokladní doklad nebo poslat na sborový účet.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farské zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.05.2019 v rubrice Ohlášky.