Ohlášky – 12.5.2013

Čtení: Iz 55,1-3  |  Text: J 7,37-39  |  Písně: 118; 441; 680; 553; 443; 649  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.308,-  |  Účast: 77/6

 

Dnes od 10:45 se konají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Bratr farář Daniel Ženatý dnes slouží ve sboru v Uherském Hradišti. V nadcházejícím týdnu má bratr farář Ženatý dovolenou.

 

Sbírka na stavební fond vynesla minulou neděli   3241,– Kč. Děkujeme.

 

V měsíci květnu probíhá sbírka na Jeronýmovu jednotu. Svoje dary můžete odevzdávat každou květnovou neděli do „domečku“ vzadu v kostele.

 

Ve čtvrtek mělo svoji řádnou schůzi staršovstvo.

Minulý týden byla zahájena oprava střechy kostela, té části, která nebyla dokončena. Budou provedeny nátěry oplechování a okapů a proveden svod dešťové vody do nádrže, aby se dešťová voda mohla používat na zalévání zahrady u domu 669. Tato oprava bude stát 85.000 Kč.

Probíhají také nezbytné opravy v uvolněných bytech v domě 669, které připravujeme pro nové nájemníky. V domě 669 budou vyměněny stoupačky na vodu, namontovány vodoměry pro jednotlivé byty a budou vymalovány společné prostory. (Tyto opravy budou hrazeny z pronájmu bytů).

Staršovstvo se zabývá také situací církve v souvislosti se samofinancováním. Obdrželi jsme materiál, který zpracovala komise při seniorátním výboru a budeme se jím zabývat na červnové schůzi.

 

Upozorňujeme Vás na to, že vzadu v kostele ve vývěsce zveřejňujeme údaje o splácení půjčky a stavu stavebního fondu. V červnu odešleme splátku 160 tis. Kč do Německa. Tím budeme mít splaceno cca 2/3 půjčky.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý ve 14 hodin setkání starší generace, hostem bude paní Jará z Krajské knihovny s programem o pardubických spisovatelích.

Od 17 hod se pak koná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu od 14:45 bude biblická pro děti.

Ve čtvrtek v 9.30 se sejdou na faře maminky s dětmi. Od 15 hodin budou bohoslužby v Domově U Kostelíčka, sloužit bude František Plecháček. V 18 hodin biblická hodina pro dospělé.

V pátek se sejde v 18 hodin na faře mládež.

 

V sobotu 18. května od 8mi hodin bude brigáda na úklid našich sborových prostor. Prosíme Vás, abyste přišli. Je třeba umýt také okna v kostele. Kdo budete moci přijít, napište se vzadu na nástěnce na papír, abychom věděli, kolik práce můžeme naplánovat. Děkujeme.

 

Tuto sobotu v 17 hodin se koná v našem kostele varhanní koncert, hrát bude Petr Vacek – plakát je vzadu v kostele. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu.

 

V neděli 19. května budeme slavit Svatodušní svátky. Bohoslužby budou s večeří Páně. a bude při nich pokřtěna sestra Ivana Mandysová, která se rozhodla přijmout křest v našem sboru. Přípravu na křest absolvovala s bratrem farářem Františkem Plecháčkem.

V pátek 24. května se koná Noc kostelů. I v našem kostele budeme mít od 20 ti hodin program. Zahájí skupina mladých kytaristů pod vedením Darii Rosové, bude se promítat video o naší církvi, bude blok o Bibli kralické doplněný čtením z bible a zpěvem písní. Zvláště upozorňuji na scénické čtení – Čas ztracený, čas naplněný -, které napsal Daniel Ženatý a předvedou ho Jan, Josef a Daniel Ženatých. Na závěr zazní hudba k rozjímání při svíčkách, na varhany bude hrát Petr Vacek. Program bude bohatý a zajímavý, přijďte a přiveďte své sousedy a známé.

Plakáty jsou vzadu v kostele. Vyzvedněte si je a rozneste je ve svém okolí. Prosíme Vás o pomoc při zajištění této akce – pište se na papír vzadu v kostele.

V sobotu 25. května od 9:30 hodin bude Seniorátní den rodiny v Čáslavi. Je připraven rozmanitý program pro všechny generace. Plakát je vzadu v kostele. Je třeba se přihlásit, aby bylo možné zajistit obědy. Nabízíme také místo v autě pro dovoz.

 

Prosíme Vás, abyste na tyto akce pamatovali a zúčastnili se jich.

 

Přihlášky na Podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři přijímá kurátorka Hana Capoušková. Pozvánku s instrukcemi si můžete vzít vzadu v kostele.

Ještě máme několik lahví dobrého vína z Nosislavi. Jeho zakoupením podpoříme stavbu Chráněného bydlení pro seniory, které bude stavět Diakonie ve sboru v Nosislavi. Z jedné prodané láhve jde 100 Kč na podporu stavby. V našem sboru jsme již prodali na 50 lahví a ještě jich několik zbývá.

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru a farskou zahradu na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.05.2013 v rubrice Ohlášky.