Ohlášky – 12.4.2009

Čtení: Lk 24,1-12 | Text: 1 K 15,20 | Písně: 89; 346; 667; 397; 618 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 114/2 | Sbírka: 5.124,-
Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Letos bude věnována sborům Dvakačovice a Potštejn.
Odpoledne se konají bohoslužby v Horním Jelení. Bratr farář má jedno místo v autě, kdo byste chtěli jet, přihlaste se u něj.
Dnes večer v 19 hodin zde bude varhanní koncert.
Zítra na pondělí velikonoční jsou bohoslužby v 9 hodin. Poslouží sestra Martina Slancová, studentka teologie, která je v našem sboru na 3 týdenní praxi.
V úterý od 14 hodin se sejde starší generace. Bude mít velikonoční program slova a hudby.
Ve středu je sborová kancelář zavřena, děti a konfirmandi jedou s Pavlou Q. do Brna na katechumenický výlet.
Ve čtvrtek je v 17:30 biblická hodina a v 19,30 večerní biblická hodina
V pátek se sejde mládež v 18 hodin.
V sobotu se koná zkouška seniorátního pěveckého sboru v Chocni od 9 hodin.
Příští neděli bude kázat bratr farář Jiří Doležal, který v pátek oslaví své 80. narozeniny. Chceme mu předat dárek – společnou fotografii nás všech, kteří přijdeme 19.dubna na bohoslužby. Fotografování bude hned po bohoslužbách zde v kostele. Přijďte, abyste na vzácné fotce nechyběli! Na faře pak bude po bohoslužbách prostor k rozhovoru s jubilantem.
A vzadu v kostele jsou archy s přáním k narozeninám, prosíme, podepište se.
Příští neděli v 17 hodin se na faře koná shromáždění Kostnické jednoty. Téma přednášky je „Nové trendy v hospicové péči“, promluví bratr Vojtěch Zikmund z Nového Města na Moravě. Pozvánky na tuto přednášku jsou vzadu v kostele. Pozvěte známé a přátele.
Děkujeme sestrám Růženě Bílkové, Markétě Janouchové a Daniele Ženaté za umytí oken a dveří v přízemí na fary a za vyprání záclon a závěsů. Ještě není vše hotovo, kdo byste chtěli ještě přijít pomoci s jarním úklidem, domluvte se s Pavlou Q.
Žádáme šikovné muže a ženy , kteří jsou ochotni uchystat kávu a čaj po bohoslužbách, aby se psali na nástěnku vzadu v kostele. Děkujeme.
Na sobotu 16. května připravujeme sborový výlet. Navštívíme zámek ve Žlebech, evangelický sbor ve Vilémově a na závěr hrad Lichnici. Výlet bude v pomalém tempu, nemusíte se bát, že nebudete stačit.
Pojedeme autobusem v 8,00 od kostela.
Zájemci pište se vzadu na nástěnce na tmavě modrý papír. Podrobnosti sdělí organizátorka s. Kabelová.
V minulém týdnu jsme obdrželi s díky dar na st. fond ve výši 1.000,- a dar sboru 1.000,-
Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme nás všechny na kávu a čaj na faru a na jarní zahradu.

A jedno oznámení bratr farář..(otevření kaple ve věznici)

Tento příspěvek napsal/a dne 12.04.2009 v rubrice Ohlášky.