Ohlášky 12.3.2017

Čtení: | Text: | Písně: | Kazatel: Ladislav Beneš| Sbírka: 2 421,- Kč  | Účast: 82/14

Děkujeme bratru faráři Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 budou bohoslužby v Horním Jelení.

V pátek 10. března zemřel ve věku 90 let bratr Milíč Pokorný, dlouholetý presbyter našeho sboru. Pohřební rozloučení bude v kostele v sobotu 18. března ve 14 hodin.  Pán Bůh ať potěší všechny zarmoucené.

Při schůzi staršovstva jsme se zabývali přípravou sborového shromáždění a schválili jsme návrh rozpočtu na letošní rok. Staršovstvo také schválilo studijní pobyt v Německu pro pastorační pracovnici Pavlu Queisnerovu, který se uskuteční v době od 19. října do 1. prosince 2017.

Na neděli 26. března staršovstvo svolává sborové shromáždění, které se bude konat v rámci bohoslužeb. Je společné pro celý sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení. Letos bude sborové shromáždění volit nové staršovstvo sboru na šestileté období. Staršovstvo schválilo kandidátku pro volbu. Vzadu na nástěnce jsou jména a fotografie kandidátů, můžete si je prohlédnout.

Vzadu na lavici je připraven k roznesení sborový dopis, který obsahuje zprávy o životě sboru za uplynulý rok a informace o připravovaných akcích v letošním roce. Děkujeme všem, kteří jste se na vydání sborového dopisu podíleli.  Ty z vás, kdo dopisy roznášíte, prosíme, abyste si je vyzvedli a co nejdříve je roznesli.

Připraveny jsou také účetní výkazy – zpráva o hospodaření sboru za rok 2016  a návrh rozpočtu na rok 2017, které si můžete vzít a prostudovat. K nahlédnutí je také připraven seznam členů sboru s hlasovacím právem.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  • v úterý ve 14 hodin setkání starší generace na faře
  • v 17 hodin bude biblická hodina v Horním Jelení
  • ve čtvrtek v 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka

V sobotu 18. března v 10 hod.  se koná na faře seminář společnosti Veritas. Na téma „Proměna civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě“ –  promluví PhDr. Eva Melmuková. Všichni zájemci jsou zváni.

V pátek 17. března od 7 hodin se bude na faře vařit čtvrtá polévka pro bezdomovce v tomto roce – a to čočková. Pomocníci přihlaste se u Pavla Capouška.

V květnu o víkendu 6.- 8. pořádáme víkendový pobyt v Chotěboři. Přihlašujte se a pište se na žlutý papír na skle místnosti pro děti.

Letní tábor pro děti v Horních Dubenkách se bude konat v termínu od 11. do 20. srpna. Přihlašujte děti do neděle 19 března.

Na burzu dětského oblečení v plánovaném termínu 21. a 22. dubna hledáme další dva pomocníky/pomocnice na příjem a třídění oblečení, prodej a pomoc s propagací. Zájemci se mohou hlásit emailem, nebo telefonicky u  Dáši Krejčiříkové“ (dagmar.krejcirikova@centrum.cz, T: 604512694 do 19. března.

Předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker prosíme o zaplacení předplatného na letošní rok.

Obdrželi jsme pozvánku na letní pobyty v Evangelickém středisku v Chotěboři během prázdnin. Podívejte se – je to vyvěšené  na nástěnce.

Pište se prosím do služeb – na vaření kávy/čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 15.03.2017 v rubrice Ohlášky.