Ohlášky 12.2.2017

Čtení: Ž 133 | Text: Jan 15, 1-10 | Písně: 138, 138 2-4, 482, 384, 695, 489 | Kazatel: Anna Lavická | Sbírka: 3 372 ,- Kč  | Účast:75/11

Děkujeme farářce Anna Lavické za její službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení.

Od 11 hod. začíná na faře pro přihlášené závody autodráh pro dospělé- o putovní pohár – Velká cena San Faryna. Děkujeme těm, kdo vše připravili!

Staršovstvo se na své schůzi, mimo jiné, zabývalo přípravou výročního sborového shromáždění a schválilo kandidátku pro volby nového staršovstva. Sborové shromáždění se bude konat v rámci bohoslužeb 26. března 2017.  Staršovstvo se rozhodlo, že na provádění úklidu oslovíme úklidovou firmu, která nabídla příznivou cenu i podmínky.

Kromě obvyklých shromáždění v týdnu –  připomínáme následující:

v úterý ve 14.00 setkání starší generace na faře – hostem bude farář Jiří Kučera, který bude vyprávět o Islandu s promítáním obrázků

ve středu – v 9.30 setkání maminek s dětmi

Ve čtvrtek v 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka

Příští  neděli 19. února bude hostem na naší kazatelně sestra farářka Hana Ducho, rozená Chroustová – z Prahy. Od farářky Hany Ducho máme příslib, že zvažuje službu v našem sboru. Byla 8 let farářkou ve sboru v Šumperku a v  současné době je na mateřské dovolené.

Po bohoslužbách, kávě a čaji proběhne společný oběd a rozhovor se sestrou farářkou a staršovstvem.

I letos pořádáme letní tábor v Horních Dubenkách. Své děti, vnoučata i jejich kamarády můžete hlásit do

19. března.

Poradní odbor pro práci s laiky při synodní radě připravil  seminář  Co by měl vědět každý presbyter. Bude se konat 25. března 2017 od 9.30 hod. v Husově domě v Praze.  Je určen zvláště pro nové členy staršovstev, ale i pro ostatní presbytery. Přihlášky se přijímají do 10. března.

Dále doporučujeme vaší pozornosti kurz pro laiky s názvem Evangelická krása, který se uskuteční od 29. dubna do 5. května 2017 v Janských Lázních. Na tento kurz je možné se přihlásit do 15. dubna.

Plakáty s programem a bližšími informacemi jsou na nástěnce.

Máme k dispozici volná čísla časopisu naší církve Český bratr. Můžete se přihlásit k odběru tohoto časopisu.

Ti, kdo jste se přihlásili, vyzvedněte si u Pavly Queisnerové potvrzení o darech za rok 2016, další zájemci se pište na papír na nástěnce.

Bratr farář František Plecháček nám děkuje za krásná přání, která od nás dostal k narozeninám, myslí na společenství sboru a přeje nám vše dobré od Pána Boha.

Pište se prosím do služeb – na vaření kávy a čaje po bohoslužbách, 1. čtení. Děkujeme.

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí a jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.02.2017 v rubrice Ohlášky.