Ohlášky – 12.2.2012

Čtení: Mt 5,38-48  |  Text: Ex 20,17  |  Písně: 158; 95; 214; 689; 699; 672  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.752,-  |  Účast: 65

 

Ve věku 89 let zemřela sestra Jitka Bačinová z Litětin. Její pohřeb se konal v pátek. Prosíme Pána Boha, aby potěšoval zarmoucené.

 

Bratr farář Ženatý odjíždí po skončení bohoslužeb do naší kazatelské stanice v Horním Jelení, kde se konají bohoslužby v 10.45

 

Ve čtvrtek mělo svoji řádnou schůzi staršovstvo. Zabývali jsme se kromě jiného přípravou výročního sborového shromáždění, a přípravou sborového dopisu. Také děkujeme sestrám Naději Mandysové a Pavle Queisnerové, které připravily nové rozdělení obvodů našeho sboru pro roznášení dopisů. Jednotlivé obvody byly rozděleny mezi presbytery a další ochotné dobrovolníky, kteří budou dopisy roznášet. Děkujeme všem, kteří tuto službu dělají.

Staršovstvo vyjádřilo poděkování sestře Pavle Queisnerové a všem kdo jí pomáhají za to, že účetnictví našeho sboru je v pořádku i po náročném období stavebních oprav.

 

Staršovstvo konstatovalo tyto údaje týkající se stavebních oprav fary a domu 669:

  • Opravy stály celkem 1 800 000 Kč

  • Opravy byly hrazeny z půjčky luterských církví v Německu, půjčka činila 75 000 Euro, tedy asi 1 800 000 Kč

  • Z půjčky bylo splaceno k dnešnímu dni 432 000 Kč, zbývá tedy splatit 1 368 000 Kč

  • Sbírka na Stavební fond bude probíhat i nadále, budeme jí umořovat půjčku z Německa

  • Na běžném účtu máme 860 000 Kč. Z této sumy chceme co nejdříve splatiti další část půjčky z Německa. Čekáme na výhodnější kurz koruny k euru.

 

To jsou základní informace, tato čísla na nástěnce, bude možné sledovat, jak se náš dluh umenšuje. Podrobnější a přesnější čísla a všechny bližší údaje budou k dispozici na sborovém shromáždění.

 

Staršovstvo vděčně přijalo zprávu, že ke křtu se v našem sboru připravují tři lidé. Jeden křest bude v březnu v Domově pro seniory u kostelíčka v rámci čtvrtečních bohoslužeb, dva křty budou na svatodušní neděli zde v kostele.

 

V úterý 14. 2. bude mít svoje setkání ve 14 hodin na faře starší generace. Sestra Daniela Ženatá bude vyprávět o cestě do našich českých evangelických sborů na Ukrajině.

 

Ve čtvrtek dopoledne se na faře sejdou maminky s dětmi.

 

V sobotu v 18 hodin sejdou na faře ti, kdo připravují letní tábor.

 

Ostatní pravidelná shromáždění se v týdnu budou konat jako obvykle. V sobotu bude mít na naší faře od 9,00 svoji zkoušku Seniorátní pěvěcký sbor. Zkoušky bývají 1x měsíčně v sobotu, před vystoupením častěji. Rádi přivítáme ty, kdo rádi zpívají, přijďtě posílit naše řady.

 

Příští neděli ve 14.30 bude na naší faře přednášet bratr Ladislav Beneš na téma Církev jako společenství – koinonia. Je to první setkání v rámci seniorátního cyklu vzdělávání, které připravil odbor pro práci s laiky. Všichni jsme zváni.

 

Prosíme předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker, aby zaplatili předplatné na rok 2012.

 

Zájemci o potvrzení darů za rok 2011, pište se na nástěnce na růžový papír. Zapsaní z minulého týdne si potvrzení mohou vyzvednout.

 

I letos pořádáme letní tábor. Je určen dětem od první třídy do 15 let. Je nejen pro děti našeho sboru, ale i jejich přátele a děti ostatních sborů. Členství v církvi není podmínkou. Děti prosíme přihlašujte co nejdříve, nejpozději do pátku který je před námi. Povězte o táboře svým známým, vnukům, jejich spolužákům. Je to pro náš sbor dobré a důležité, aby se tábor konal.

 

Ve dnech 16. a 17. června pořádáme zájezd do Berlína- do dvou českých bratrských sborů, na slavnost 275. výročí příchodu českých bratří. Tento zájezd je omezen na počet 20 lidí, kvůli ubytovací kapacitě. Zájemci pište se na papír vzadu na nástěnce.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru na faru do tepla.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.02.2012 v rubrice Ohlášky.