Ohlášky – 12.10.2014

Čtení: Ž 37,1-9  |  Text: L 18,1-8  |  Písně: 171, 62, 367, 519, 642, 183  |  Kazatel: Dalibor Antalík  |  Sbírka: 1508,-  |  Účast: 56/4

Děkujeme bratru faráři Daliboru Antalíkovi za jeho službu slovem při dnešních bohoslužbách.

V 10.45 se konají bohoslužby v Horním Jelení.

Bratr farář František Plecháček káže ve sboru v Bukovce.

 

V Praze se dnes konají celocírkevní oslavy 600. výročí obnoveného vysluhování podobojí. Slavnostní ekumenické bohoslužby začínají v 10 hodin v Betlémské kapli a po celý den probíhá mnoho programů na několika místech v Praze.

 

Program v našem sboru v týdnu:

V pondělí 13. října v 8:30 začíná na naší faře setkání Psychosociálního intervenčního týmu ČR, které je otevřeno také zájemcům ze sboru. Sympatizantům je otevřeno také setkání na faře dnes večer od 18 hod. Plakátek je na nástěnce.

V úterý ve 14 hodin se koná na faře setkání starší generace. Bratr farář Jiří Doležal bude mít přednášku na základě knihy myslitele Martina C. Putny – „Z jakých náboženských kořenů pocházel Václav Havel, jaké bylo jeho náboženství“ .

V úterý od 17 hod bude také biblická hodina v Horním Jelení. 

Děti se sejdou na faře ve středu v 15,00, od 16 hod bude následovat schůzka konfirmandů.

Ve čtvrtek v 9,30 se sejdou na faře maminky s dětmi. V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. V 18 hodin začíná biblická hodina. 

Naše mládež se zúčastní Seniorátních dnů mládeže v Hradišti, které se konají od pátku 17. do neděle 19. října. Páteční schůzka mládeže na faře se proto nekoná.

V sobotu od 9ti hodin bude mít na faře zkoušku Seniorátní pěvecký sbor.

 

V neděli 19. října budeme mít sborový den. Bude to neděle díkčinění za úrodu

s vysluhováním svaté večeře Páně. Naším hostem na kazatelně bude farářka Radmila Včelná z Jasenné, která bude mít odpoledne také přednášku na téma: „O bohoslužbách trochu jinak“. Farářka Radka Včelná je předsedkyní poradního odboru liturgického při synodní radě.

Na přednášku zveme i hosty z okolních sborů.

Po bohoslužbách si připomeneme, co se v našem sboru událo v létě i na podzim, s promítáním fotografií. Káva a čaj se budou podávat v kostele.

Pak bude společný oběd na faře, pro ty, kdo jsou přihlášeni.

Po obědě bude následovat zábavná benefice – budeme prodávat malé houpačky – abychom z výnosu mohli pořídit novou houpačku pro děti na zahradu. Stará houpačka již dosloužila a byla životu nebezpečná

Ve 14 hodin začne v kostele přednáška.

 

Kdo se chcete zúčastnit společného oběda, napište se na list vzadu v kostele. Cena oběda je 50 Kč.

 

Také prosíme ochotné pomocníky, aby se zapsali na služby související se sborovým dnem – uvaření oběda v sobotu navečer, roznášení oběda, pití, mytí nádobí, vaření kávy a chystání pohoštění. Prosíme Vás také o přinesení pečiva k pohoštění. Prosíme, pište se na jednotlivé služby vzadu na nástěnce na papír.

 

Bude pěkné, když jako každý rok doneseme ke stolu Páně to, co se letos urodilo – zeleninu, ovoce, pečivo, apod.- abychom měli na očích, za co vše můžeme pánu Bohu děkovat

 

Synod naší církve vyhlásil jako každoročně na neděli Díkůčinění celocírkevní sbírku sociální a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen na pomoc lidem v nouzi a při různých katastrofách. Letos bude pomoc zaměřena zvláště na pomoc lidem trpícím válečným konfliktem na Ukrajině.

 

Další přednáška z cyklu seniorátního vzdělávání se uskuteční tentokrát v CHOCNI, v neděli 19. 10. od 14:30 hod. Téma: Poetické knihy SZ a sváteční svitky a jejich souvislost s židovskými svátky.

Přednášet bude Lukáš Klíma, farář v Proseči.

 

Historická společnost VERITAS zve na svůj tradiční seminář, tentokrát s přednáškou ThDr Jana Rokyty na téma „Matěj z Janova“.Seminář se bude konat v sobotu 25. října 2014 v 10 hodin v sále na faře. Všichni zájemci jsou zváni.  

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na kávu a čaj.

 

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 12.10.2014 v rubrice Ohlášky.