Ohlášky – 12.1.2014

Čtení: Ef 3,1-13  |  Text: Ef,3,8-12  |  Písně: 159 33 157 252 1-4 672 649  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1.830,-  |  Účast:85/5

 

 

Ve věku nedožitých 90 let zemřela sestra Jana Rychetská. V poslední době žila v Domově pro seniory u Kostelíčka, pokud jí to zdravotní stav dovolil, ráda se zúčastňovala společných shromáždění. V našem sboru našla svůj druhý domov. Pohřební rozloučení se bude konat zde v kostele v sobotu 18. ledna v 11 hodin.

 

Dnes v 10.45 budou bohoslužby v Horním Jelení.

 

Ve čtvrtek byla řádná schůze staršovstva. Hlavním bodem jednání bylo samofinancování naší církve. Měli jsme projednat a vybrat jeden z pěti navržených modelů financování církve v dalších letech. Své rozhodnutí jsme oznámili seniorátnímu výboru, který shromáždí tuto informaci ze všech sborů a to se stane důležitým podkladem pro jednání synodu.

 

Základním rozhodnutím je, jaký díl restitučních náhrad má být užit pro platy kazatelů. Staršovstvo vybralo a upravilo model D. Náš návrh tak říká, aby pro platy kazatelů byla užita třetina restituční náhrady.

Druhá třetina restituční náhrady nechť je užita pro diakonické a rozvojové projekty.

Třetí třetina restituční náhrady nechť je užita pro podporu života církve, seniorátů, sborů.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle, kromě nich pak tato:

v úterý ve 14 hodin se na faře sejde starší generace – program –

od 16:45 hodin v úterý bude biblická hodina v Horním Jelení

ve čtvrtek v 9,30 setkání maminek s dětmi

a ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

 

Již po několik let konáme sbírku pro nejmenší sbor našeho seniorátu v Lozicích. Sbírku budeme konat po dvě neděle do pokladničky vzadu v kostele. Prosíme, pokud můžete, podpořte lozický sbor a práci v něm.

 

Na autobusový zájezd do Genkingen je přihlášeno 43 účastníků. Autobus má 49 míst, je proto možné se ještě přihlásit. Můžete se přihlásit i jako náhradníci. Zapisujte se vzadu na seznam.

Naše dirigentka Hana Benešová připravila program pro vystoupení pěveckého sboru. Začneme zkoušet po bohoslužbách 26. ledna a dále podle připraveného rozpisu.

Informace jsou vzadu na nástěnce.

 

Chceme začít dvě nová shromáždění v týdnu:

Vždy 3. čtvrtek v měsíci v 19.30 setkání starší mládeže. Pozvánky jsme poslali lidem ve věku 25-35 let, máme jich v našem sboru 99! První setkání tento čtvrtek, přijďte, pozvěte, ať to dobře začne!

A vždy 4. úterý v měsíci ve 14 hodin bude biblická hodina. Je otevřena všem, myslíme také na ty, kterým biblická hodina večer nevyhovuje. Jinak pověděno, 2 úterý v měsíci je setkání starší generace, 4 úterý v měsíci je rovněž v 14.00 biblická hodina. První tedy bude v úterý 28. ledna. ..Biblická hodina ve čtvrtek bude pokračovat tak jako dosud.

 

I letos budeme pořádat tábor v Křídlech u Nového Města na Moravě. Tábor bude od 8.- 18. července. Vzadu před místností pro děti je papír, kde se mohou přihlašovat děti a pak ostatní jako vedoucí či jako pomocníci v kuchyni. Pozvěte své děti kmotřence, vnoučata, jejich kamarády, spolužáky. Mohou strávit 10 dnů uprostřed přírody, bez elektřiny, tabletů a dalších vymožeností

 

 

Bratr farář Daniel Ženatý je dnes ve sboru v Hronově. Dopoledne slouží při bohoslužbách, odpoledne bude uvádět do úřadu nově zvolený seniorátní výbor královéhradeckého seniorátu.

 

Při pohřbu pana Miloše Hamerníka jsme od rodiny obdrželi dar 2.000 Kč na potřeby sboru.

 

Vítáme všechny milé hosty, a všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

O další oznámení prosím bratra Ladislava Beneše – vzdělávání laiků 2014

Tento příspěvek napsal/a dne 12.01.2014 v rubrice Ohlášky.