Ohlášky – 11.9.2011

Čtení: Mk 7,31-37  |  Text: Iz 9,17-24  |  Písně: 161; 89; 215; 697; 702; 253  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.905,-  |  Účast: 103/16

 

Vítáme v našem sboru hosty, zvláště sestry a bratry ze sborů v Mělníku a Libiši, kteří dnes vyrazili na sborový zájezd a zavítali k nám do Pardubic. Vážíme si toho.

 

Náš sbor je se sbory v Mělníku a Libiši spojen brigádou na naší farské zahradě v roce 2007. Této brigády se účastnili mladí lidé z Mělníka a Libiše, a také Hana Pfannová, farářka v Mělníku a Miroslav Pfann, farář v Libiši a senior poděbradského seniorátu.

Takže i díky Vám smíme naši zahradu užívat. Slouží nám výborně, však ji uvidíte.

 

Prosíme naše hosty, aby se asi 10 minut po skončení bohoslužeb zdrželi zde v kostele, chtěli bychom vám něco povědět o našem sboru. A pak půjdeme na zahradu na kávu a malé pohoštění.

Informace pro nás pardubické – naši hosté poté budou mít prohlídku Pardubic s obědem v Evropském domě, pak pojedou na Kunětickou horu. Přejeme jim, aby nezmokli a výlet se vydařil.

Budeme rádi, když nás nyní za naše hosty pozdraví bratr senior Miroslav Pfann.

 

**

Sbírka minulou neděli na Fond křesťanské služby vynesla v našem sboru 3.140,-

 

Ve čtvrtek se sešlo ke svému jednání staršovstvo. Zabývali jsme se další kapitolou řádů a církevního zřízení, zhodnotili jsme uplynulé prázdninové období, a vyslechli zprávy z mnoha aktivit, které se během prázdnin konaly a kterých se mnozí z nás zúčastnili. Staršovstvo je za tyto akce vděčné. I když se konají mimo půdu našeho sboru věříme, že jsou pro život sboru důležité a prospěšné.

Mluvili jsme o průběhu stavebních prací na faře i sousedním domě 669, a o jejich dokončení. Připravovali jsme konfirmační slavnost ta bude příští neděli, a sborový den v neděli 23. října 2011.

Dnes odpoledne jsme zváni do Bukovky, kde se konají od soboty oslavy 150. výročí otevření kostela. Ve 14 hodin bude hostem bývalý farář sboru Pavel Keřkovský, který promluví na téma Vzpomínejte na učitele své.

Mládež je tento víkend na Dnech mládeže našeho seniorátu v Lanškrouně.

Ve čtvrtek dopoledne od 9.30 hodin se sejdou na své první schůzce po prázdninách maminky s dětmi. Udělají si výlet do Spojila.

Biblická hodina pro dospělé se ve čtvrtek výjimečně konat nebude, na faře bude firma pokládat linoleum.

Mládež se sejde na faře v pátek večer po zkoušce konfirmandů.

Příští neděli 18. září se bude konat konfirmační slavnost s vysluhováním večeře Páně. Jsou připraveny pozvánky pro všechny členy sboru. Prosím ty z vás, kdo jste tak laskaví a sborové dopisy roznášíte, vyzvedněte si je vzadu v kostele.

Konfirmován bude Vojtěch Růžička, požehnání přijme Vilém Branda z Bratrské Jednoty baptistů. Třetí konfirmand, který s námi absolvoval rok příprav, Radek Budra chce svůj křest a konfirmaci odložit na pozdější dobu, letos tedy konfirmován nebude.

 

Zkouška konfirmandů za přítomnosti rodičů a presbyterů, a těch kdo přijdou, bude v pátek v 18 hodin zde v kostele.

Biblická pro děti a konfirmační cvičení začnou ve středu 21.9. v 15,00 a 16.00 na faře. Na náboženství jsou zvány děti od první do sedmé třídy, na konfirmační cvičení od sedmé třídy. Dětem byly poslán dopis s pozvánkou.

Je možno si koupit sborník k 40. výročí střediska v Chotěboři. Sborník stojí 100 Kč.

Příští sobotu bude v Trnávce v 9.00 zkouška seniorátního pěveckého sboru sboru.

 

Komise pro přípravu nového církevního zpěvníku vyhledává spolupracovníky ze seniorátů, kteří by tvořili „první publikum“ pro posouzení zařazovaných písní a poskytovali komisi podněty a zpětnou vazbu. Staršovstvo na podnět sestry Hany Benešové rozhodlo, že se k této akci rádi připojíme.

 

Příští neděli 18. září se koná již čtvrtý ročník akce „Do kostela na kole“. Akce je pořádána při příležitosti slavení Dnů vděčnosti za stvoření. Tak na konfirmaci nastartuje kola a přijeďte.

 

Po skončení bohoslužeb bude náš příležitostný pěvecký sbor zkoušet nejprve v kanceláři faráře a pak u varhan.

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na služby vaření kávy, 1.čtení a přípravy květin v kostele. Děkujeme.

Dokončovací práce na faře: Vzadu na okně je seznam prací, které je na faře ještě třeba udělat. Můžeme se hlásit jednotlivě, jak kdo máme čas. Prosím, vezměte vážně, kdo můžete přijďte a pomozte. Jedná se o práce, které můžeme vykonat vlastními silami a nemusíme za ně platit firmě.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 11.09.2011 v rubrice Ohlášky.