Ohlášky 11. 6. 2017

Čtení: Gen 6,1-8 Sbírka: 1.170,-
Text: 1 P Účast: 42/8
Písně: 98,1; 98; 25; 649; 422; 489
Kazatel: Pavel Jun

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru Pavlu Junovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Celocírkevní sbírka na podporu práce Diakonie naší církve vynesla v našem sboru celkem 2.950,-Kč. Sbírka 2.450,-Kč, + dar 500,-Kč. Všem dárcům děkujeme.

Dnes se v Čáslavi koná seniorátní setkání generací a pěveckých sborů. Z našeho sboru se jej účastní skupina včetně našeho Příležitostného pěveckého sboru a Pastorační pracovnice se podílí na programu.

– Ve čtvrtek se konalo tradiční setkání k ukončení pravidelné sborové práce na farské zahradě. K odpoledním, večerním či biblickým hodinám pro děti a dalším setkáním, kromě bohoslužeb v neděli a v domovech pro seniory, se sejdeme opět až v září.

– V pátek 9. 6. se konala Noc kostelů. Děkujeme Haně Benešové, která připravila program s názvem „Hrajeme a zpíváme s dětmi“. Děkujeme i vám všem, kteří jste se jej účastnili.

– Ve středu v 18 hodin se koná schůze staršovstva v Horním Jelení.

– Ve čtvrtek v 15.30 budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

– V neděli 18. června vykonáme sbírku Solidarity – na podporu sborů, které mají problémy platit personální fond.

– V pondělí 19. června v 17 hodin jsme zváni na přednášku br. faráře Jiřího Doležala „Kristus a politická moc“, která se bude konat v kostele sv. Jan Křtitele. Plakátek je na nástěnce.

– Ve čtvrtek 29. června si budeme připomínat 120. výročí slavnostního otevření kostela. V 18 hodin proběhne koncert, který pro nás pořádá Hana Medková a Václav Uhlíř.

Periodikum Evangelický týdeník Kostnické jiskry bojuje o přežití. Má málo odběratelů. Vydavatelé napsali o své situaci dopis do sborů. Staršovstvo o této situaci jednalo. Objednali jsme výtisky navíc, které jsou k rozebrání. Přečtěte si je, vyzkoušejte, zda byste neměli chuť toto tradiční periodikum odebírat. V novinách je vložen dopis vydavatele o situaci.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Na nástěnce je připraven rozpis služeb na prázdniny. Na dnešní neděli není nikdo napsán na vaření kávy, kávu si na faře uvaří tedy každý sám a umyje si hrníček. Nebo pokud je někdo ochoten kávu takto narychlo uvařit, nechť si vyzvedne klíč u mne, Evy Markové. Děkujeme moc!

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.06.2017 v rubrice Ohlášky.