Ohlášky 11. 3. 2018

Čtení: J6, 1-15 Sbírka:
Text: J6, 11 Účast:
Písně: 318; 84; 312; 693; 585, 3; 67, 3
Kazatel: Ladislav Beneš

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Minulou neděli proběhlo Výroční sborové shromáždění, v jehož rámci byla zvolena za farářku sboru sestra Hana Ducho, která nastoupí do služby od září.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v úterý ve 14 hodin schůzka starší generace,

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

Pastorační pracovnice má dovolenou, služba v kanceláři je zajištěna. Předplatné za časopisy plaťte pokud možno v neděli 25. března nebo na sborový účet.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.03.2018 v rubrice Ohlášky.