Ohlášky – 11.4.2010

Čtení: Iz 41, 21-29 | Text: Iz 41, 27 | Písně: 33; 97; 398; 16; 244; 579 | Kazatel: Mirjam Doležalová | Účast: 78/4 | Sbírka: 1.740,-

Děkujeme sestře farářce Doležalové za dnešní bohoslužby.
Náš bratr farář Ženatý s rodinou je na pohřbu své maminky sestry farářové Vlasty Ženaté. Pohřební shromáždění se koná dnes odpoledne v Brně.

Dnes odpoledne v 17 hodin se v našem kostele koná Velikonoční koncert. Na varhany bude hrát Radka Piskačová, na housle Daniel Rumler. Program je připraven k rozebrání na zelených lístečcích A5 na policích u vycházení. Všichni jste zváni, pozvěte i své známé a přátele.

V úterý se sejde starší generace na faře ve 14 hodin. Velikonoční program slova a hudby připravuje bratr Jaroslav Černý.

Ve středu je setkání dětí a konfirmandů v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek v 17 hodin je biblická hodina.

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží bratr Ladislav Beneš.

Br.farář Ženatý bude hostem na sborovém dni v Poličce.

Pastorační pracovnice Pavla Q bude od soboty do pátku příštího týdne na biblickém kurzu v Jánských Lázních. Služba v kanceláři je zajištěna

Příští neděli v 14 hodin odpoledne se v Bučině koná seniorátní „Setkání nad Biblí“.Br. Farář Doležal promluví na téma Obsah a zvěst evangelia podle Lukáše.

V pondělí se konal v pardubické věznici křest dvou odsouzených, pana Ludvíka Ballona a pana Partrika Vanina. Křtem se pokřtěný stává členem církve Kristovy, která má konkrétní podobu místní církve, konkrétně našeho sboru. Tito dva bratři se tedy křtem stali členem našeho sboru. Až věznici opustí, budou členy církve tam, kde budou žít.

Včera se konala brigáda na faře, zahradě a v kostele. Všechna naplánovaná práce byla udělána.

V kostele byla natřena nová podlaha kolem varhan, opraveny lavice, srovnány podlážky, pod nimi zameteno a vytřeno, umyty lustry pod kruchtou a u vchodu kostela, umyta skla na dveřích, na faře umyta okna a dveře v přízemí,odstraněny pavučiny, opraven chodník u vchodu. Na zahradě vyrovnáno hřiště po pokácené třešni, zaseta tráva, natřena palisáda, nainstalováno čerpadlo do studny, nalajnováno hřiště. Zúčastnilo se 20 bratří a sester a dalších 5 pracovalo v týdnu. Všem děkujeme za práci. Děkujeme také těm, kteří přinesli pečivo pro občerstvení.

Staršovstvo se sešlo minulé úterý. Věnovalo se zejména tomuto: hledání druhého faráře pro náš sbor; zajištění finančních prostředků pro stavební práce, které nás čekají; detailnější rozvaha, jak zajistit práci v našem sboru při dočasném širším působení bratra faráře Ženatého na SR v Praze; příprava našeho kostela na Noc kostelů koncem května t.r.

Při velikonočních shromážděních jsme konali dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží. Jsme rádi, že mládež máme, že je aktivní, účastní se seniorátních dnů mládeže a poznává sbory v okolí. Tato sbírka slouží k tomu, aby nedostatek financí nebyl překážkou tohoto poznávání.

Mládeži jsou hrazeny účastnické poplatky na seniorátních dnech mládeže a na celocírkevním sjezdu mládeže- je to 5 akcí do roka. Sbírka činila 720,- koruna a dar 500,- mnohokrát děkujeme.

V minulém týdnu jsme s díky přijali na dary na stavební fond 4.000,- 500,- a 100,- od pana Vanina.

Pravidelnými měsíčními platbami na stavební fond v březnu 3.900,-.Kč. Děkujeme.

Sborový autobusový výlet připravujeme na sobotu 15.května t.r. Pojedeme po trase Javorníce – Kunvald – Letohrad. Zájemci o účast pište se již nyní na papír připravený vzadu v kostele. V Javornici navštívíme rodný dům a muzeum malíře Vojtěcha Sedláčka, Kunvald je známý od 15.století jako sídlo Jednoty bratrské, v Letohradu navštívíme náš sbor s nově postaveným kostelem, odpoledne známé letohradské muzeum řemesel. Bude to pěkný výlet. Pozvěte i své známé.

V létě chystáme sborovou dovolenou na Rujáně, také letní tábor pro děti. Využijte nabídku, pište se na papíry vzadu na okně.

Vítáme hosty v našem shromáždění, zveme vás všechny na faru na kávu a čaj a na zbylé dobroty z včerejší brigády.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.04.2010 v rubrice Ohlášky.