Ohlášky – 11.3.2012

Čtení: 1 Petr 1,13-21  |  Text: Lk 9,57-62  |  Písně: 320; 166; 312; 311; 606; 253  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.454,-  |  Účast: 87/2

 

Ve čtvrtek přijal svátost křtu a stal se členem našeho sboru bratr Petr Prudič, který žije v Domově pro seniory U Kostelíčka. Křest vykonal vikář František Plecháček. 

 

Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na neděli 25. března dopoledne po bohoslužbách. Je společné pro celý náš sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení.

 

Sborový list s pozváním a se všemi zprávami je připraven, prosíme ty, kdo sborové dopisy roznášejí, aby si je vyzvedli vzadu v kostele.

Dopisy se budou roznášet v upravených obvodech, v balíčku se sborovým listem je vždy přiložen seznam všech míst, kam dopis v daném obvodu patří, se všemi členy rodin.

Děkujeme Renatě Brtnické za grafické zpracování sborového dopisu.

Máme několik kusů dopisu navíc, jsou vzadu v kostele, můžete vzít pro své známé.

 

Finanční zpráva a rozpočet na rok 2012 jsou k dispozici na policích vzadu v kostele.

 

Dnes ve 10.45 budou bohoslužby v naší kazatelské stanici Horní Jelení

 

V úterý ve 14 hodin bude mít schůzku starší generace. Sestra Jarmila Kafková bude mít pokračování svého vyprávění o cestě do Izraele. Všichni jsme zváni.

 

Ve čtvrtek v 9.30 se sejdou na faře maminky s dětmi.

 

Biblická hodina pro dospělé bude ve čtvrtek v 17 hodin na faře.

 

Mládež se sejde na faře v pátek v 18 hodin.

 

Biblická hodina pro děti se konat nebude, jsou jarní prázdniny.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová má příští týden dovolenou, služba v kanceláři je zajištěna

 

Ve dnech 16. a 17. června pořádáme zájezd do českých bratrských sborů v Berlíně. Dosud se přihlásilo 10 zájemců. S nabídkou k účasti oslovíme okolní sbory našeho seniorátu.

 

Stěhování sborové kanceláře se chýlí ke konci. Od 19. března bude sborová kancelář fungovat již na faře. Pavla Queisnerová prosí opět ochotné pomocníky, aby přenesli po bohoslužbách připravené věci z kanceláře na faru. Děkujeme.

 

Po bohoslužbách se zpěváci a hudebníci sejdou na faře u harmonia k nácviku písní na Setkání pěveckých sborů, které se uskuteční v neděli 13. května odpoledne v našem kostele.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru na faru, ke kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 11.03.2012 v rubrice Ohlášky.