Ohlášky 11. 2. 2018

Čtení: Ž 92/5-16 Sbírka:
Text: Mt 13/24-30 Účast:
Písně: 217-1, 47, 446, 662 632, 163
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře farářce Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v kazatelské stanici Horním Jelení.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v úterý ve 14 hodin schůzka starší generace, Jana Izaiaszová bude vyprávět o domově pro seniory TOPAS v Holicích a promítat obrázky z různých akcí

– ve středu v 18 hodin schůze staršovstva

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka

Kdo potřebujete potvrzení pro daňové přiznání za rok 2017, pište se na seznam vzadu v kostele, aby Vám je mohla pastorační pracovnice vystavit. Kdo jste se zapsali minulou neděli, potvrzení si, prosím, vyzvedněte.

U Pavly Q je možno uhradit předplatné za časopisy na rok 2018.

Sháníme dobrovolníka na péči o farskou zahradu formou dohody o provedení práce. Podrobnosti u pastorační pracovnice.

4. března 2018 se bude konat Výroční sborové shromáždění, které se bude konat v rámci bohoslužeb a je letos shromážděním volebním. Budeme volit za farářku našeho sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Sborové shromáždění bude společné pro celý sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.02.2018 v rubrice Ohlášky.