Ohlášky 11.12.2016

IMG_0218

Čtení: Iz 40,1-11 | Text: Iz 40, 1-2 | Písně: 138; 143; 260; 265; 40; 446 | Kazatel: Jiří Doležal | Sbírka: 3050  Kč  | Účast:77/5

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Br. farář odjíždí na bohoslužby i do Horního Jelení, které začínají v 10.45.

Odpoledne v 15 hodin se koná ve sboru v Bukovce instalace bratra faráře Františka Plecháčka.

Nabízíme několik volných míst v autě, kdo byste chtěl jet, přihlaste se u Pavla Rosy.

Sbírka na stavební fond našeho sboru činila minulou neděli 2720 Kč. Od nejmenované rodiny jsme obdrželi na potřeby sboru dar 3000 Kč. Za dary děkujeme. Sbírka pro sbor v Lozicích vynesla 4480 Kč. Staršovstvo rozhodlo, že bude dorovnána do 5000 Kč a odeslána do sboru v Lozicích.

Po skončení bohoslužeb bude další zkouška na vánoční hru. Zpěváci a hudebníci se sejdou na faře u harmonia.

Tuto a příští neděli si stále můžete nakoupit dárky v adventním bazaru. Jeho výtěžek je určen na pomoc Středisku pro zrakově postižené Diakonie ČCE v Praze. Na nástěnce je plakát s informacemi, jaké služby toto středisko poskytuje.

V příštím týdnu se budou konat obvyklá shromáždění. Kromě nich upozorňujeme:

  • v úterý ve 14 hod. se sejde na faře starší generace
  • ve čtvrtek v 15.30 hod. budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v Domově pro seniory na Dubině. Poslouží br. farář Jiří Doležal.
  • v pátek 16. 12. v 18 hodin se sejde na faře mládež  – bude mít vánoční večírek.

Příští neděli budou bohoslužby s vánoční hrou, kterou nacvičuje s malými i velkými herci Pavlína Junová. Generální zkouška bude v sobotu v 16 hodin. Děti budou přespávat na faře. V sobotu odpoledne se bude také strojit vánoční stromek, který darovala rodina Kosteleckých. . .

Obdrželi jsme zásilku Evangelických kalendářů a příručky Na každý den, nástěnných kalendářů a Hesel Jednoty bratrské na rok 2017. Cena –  EK a NDK 90,-, nástěnný kalendář 50,-

Hesla JB 50,- Kč .

Po skončení bohoslužeb je možné si tyto publikace zakoupit vpředu v kostele. Prodávat bude Táňa Kusteinová- ukázat knihy

Přišly také objednané věci z Rolničky – můžete si je vyzvednout a zaplatit u Pavly Q.

Probíhá také sbírka darů na vánoční slavnost – jednotlivé dary přijímá PQ.

Děkujeme, že donášíte vánoční balíčky. Jsme rádi, že  nám s balíčky pomáhají i bratři a sestry z okolních sborů i z ekumeny. Balíčky můžete odevzdat vzadu v kostele před místností pro děti do velkých IKEA tašek.

V úterý 14. 12. se bude od 7mi hodin vařit další polévka pro bezdomovce. Pomocníci ať se přihlási u p. Capouška.

Od nového roku budeme potřebovat nového pracovníka na úklid našich sborových prostor.

Kdybyste věděli o někom, kdo by mohl tuto práci vykonávat, sdělte to s. kurátorce.  Je to činnost na dohodu o provedení práce v rozsahu přibližně 6 hodin týdně.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na adventní bazar, na kávu nebo čaj …

Tento příspěvek napsal/a dne 13.12.2016 v rubrice Ohlášky.