Ohlášky 11. 11. 2018

Čtení: 1 Královská 8,41-43 Sbírka:
Text: Lukáš 7,1-10 Účast:
Písně: 168(1), 130, 692, 648, 684, 422, 1-2
Kazatel: Hana Ducho

V 11 hodin se konají bohoslužby v HoJ. Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s oslavou 100 let církve, které se konaly na konci září v Pardubicích. Dary můžete odevzdávat i proti pokladnímu dokladu. Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond činila 2 916 Kč. Děkujeme.

Dnes je to 100 let od konce první světové války. Synodní rada vydala k této příležitosti dopis, který si můžete přečíst na nástěnce.

Minulou neděli se konala instalace naší bývalé vikářky Marie Jüptner Medkové v Předhradí. Přání je možné podepsat vzadu na zesilovacím zařízení.

V sobotu se konal konvent: info

Byli nuceni přemístit naše webové stránky jsme. Důvodem byl konec pronájmu prostoru na serveru a zachování maximálního bezpečí. Byla provedena záloha dat, aktualizace systému a přemigrování stránek na nově registrované umístění. Na staré adrese pardubice.evangnet.cz budete automaticky přesměrováni na novou ccepardubice.cz. Oficiální sborové stránky mají nyní adresu http://stare.pardubicce.cz. Celý poměrně složitý proces řešil s maximálním nasazením Milo Ducho. Velmi děkujeme.

V týdnu se budou konat – kromě obvyklých- tato shromáždění:

  • v úterý ve 14 hodin setkání starší generace, hostem bude paní Jará a bude mluvit o 100. výročí republiky
  • ve středu v 18 hodin schůze staršovstva
  • ve čtvrtek
    • v 15 hodin bohoslužby v Domově na Dubině
    • v 18 hodin biblická hodina, vede s. Hana Ducho
    • Příští neděle je neděle křestní, bude pokřtěna Florence Prethero, dcera manželů Martiny (rozené Calajové) a Marka Prethero

V sobotu 17. 11. od 9 hod proběhne brigáda na úklid sborových prostor –  chtěli bychom především trochu uklidit garáž, sklep na faře a nářaďovnu, vyčistit žlábky v Hronovické a gajgry. Dále opravit střechu v 669 a případně vyčistit půdu nad kostelem. Hlaste se u Vlastíka Janoucha. Jedná se o úklid prostor, které patří nám všem a je na nás zodpovědnost za jejich údržbu a péči o ně.

Sestry Bára Kučerová, Hanka Dobešová, Zuzka Capoušková pořádají výměnný bazar oblečení. Tlumočíme jejich pozvánku: Třeba si občas říkáte „Chtělo by to něco nového na sebe…“ nebo „Svoje nepoužívané nebo okoukané oblečení s chutí pošlu dál…“ Pokud je tomu tak, srdečně vás zveme na VÝMĚNU OBLEČENÍ NA FAŘE neboli SWAP. Akce se uskuteční 27. 11. 2018 od 18 do 20 hodin ve sborové místnosti. Přijďte si vybrat, vyzkoušet a zdarma odnést něco pěkného. Přijďte se podělit o to, co vám doma už dlouho jen leží, avšak druhým ještě dobře poslouží. Darování oblečení není podmínkou. Dejte si s námi kávu, čaj, něco na zub. Využijte dlouhý podzimní podvečer smysluplně. Vstupné 20,- Kč bude využito na pokrytí energií a jako příspěvek na fungování sboru. Těšíme se!

Dále se můžete zapojit do sbírky zvané Krabice od bot  – je to sbírka vánočních dárků pro znevýhodněné děti, organizovaná Diakonií ČCE. U nás ve sboru ji koordinuje Lenka Španihelová. Sběrné místo je v Ekocentru Paleta ve Štolbově ulici, otevřeno denně od 14 do 21 hodin. Na krabici s dárky, prosím, označte věk dítěte, a zda je dárek vhodný pro chlapce či pro dívku. Díky všem za zapojení do sbírky. Sbírka proběhne ve dnech 26. 11. – 9.12.

Rukodělný kruh bude pořádat i letos v adventu dobročinný bazar, který se bude konat 1. adventní neděli. 2. prosince. Přispějte podle svých možností a darujte do bazaru různé rukodělné výrobky nebo pečivo, cukroví, perníčky, vánočky, … nebo zpracované plody ze zahrad – med, marmelády, křížaly, ořechy, domácí nudle, šťávy, zavařené ovoce apod. Výrobky můžete již donášet, buď v neděli do kostela, nebo v týdnu do sborové kanceláře.

Dnes naposledy je možno přispět do sbírky na pomoc postiženým v Indonésii. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky- domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu.

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 13.11.2018 v rubrice Ohlášky.