Ohlášky – 11.11.2012

Čtení: Jr 7,21-28  |  Text: Mk 3,1-6  |  Písně: 166, 33, 379, 326, 632, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.090,-  |  Účast: 81/1

Bratr farář Plecháček odjíždí po bohoslužbách do kazatelské stanice v Horním Jelení.

Dnes odpoledne ve 14.30 hodin se v České Třebové koná další přednáška z cyklu vzdělávání laiků s názvem Tradice ČCE od Tolerančního patentu až po sjednocení církví v roce 1918 – přednáší farář. Ondřej Macek z Nosislavi

Bratr Ladislav Beneš nabízí ještě 3 volná místa v autě, pro toho, kdo by měl zájem.

 

Další přednáška tohoto cyklu s názvem Církev a etická odpovědnost – etika v evangelické perspektivě se uskuteční v  neděli 25.11. v 14.30 hod. v Chrudimi. Přednášet bude doc. Jindřich Halama z Evangelické teologické fakulty.

 

Bratr farář Ženatý dnes slouží ve sboru v Horních Počernicích, kde ordinuje presbytera bratra Hrubeše.

 

V sobotu se konalo v Chrudimi 2. zasedání 46. konventu našeho Chrudimského seniorátu.

Seniorátním kurátorem byl (po odstoupení sestry Evy Skálové) zvolen bratr Milan Chyba.

Konvent dále schválil žádost našeho sboru a rozhodl o výmazu sborového domu v Holicích spolu s příslušenstvím, pozemky a porosty z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

Konvent schválil navrhovanou změnu církevního zřízení, které se týká délky funkčního období náhradníků v různých volených orgánech církve. Změna předpokládá, že náhradníci budou voleni vždy pouze na dobu funkčního období určitého orgánu.

Rovněž v sobotu se konala v našem sboru podzimní brigáda. Sešlo se 12 ochotných pomocníků.

Byla vymalována a uklizena kancelář pro Františka Plecháčka, douklizena farská zahrada, a zryta plocha pro trávník u domu 669, opraven a uklizen uprázdněný byt v domě 669 po podřezání, umyty okna na faře a spousta dalších nezbytných činností.

Děkujeme všem Vám, kteří jste na brigádu přišli, udělalo se hodně práce.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý 13. 11. ve 14 hodin setkání starší generace na faře.

Od 17:00 se pak koná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve středu ve 14.45 biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek v 9.30 hodin se koná setkání maminek s dětmi na faře

V 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U kostelíčka. Sloužit bude br. farář Plecháček.

v 17.00 biblická hodina pro dospělé a v 19.30 hodin večerní biblická hodina

Schůzka konfirmandů bude v pátek ve 14:30 hodin.

Mládež se v pátek sejde v 18:00.

 

V sobotu 17.11.v 9 hod se koná na faře zkouška seniorátního pěveckého sboru.

Příští neděli 18. listopadu bude sloužit při bohoslužbách bratr farář Jiří Doležal.

Budeme si připomínat výročí 60ti let jeho služby v církvi.

Po bohoslužbách bude zde v kostele beseda, budou se promítat fotografie, v kostele také bude káva a čaj.

K této příležitosti je připraveno také jedno překvapení, které bude možno si zakoupit. Doporučujeme proto vzít si s sebou jistý finanční obnos, min. 100,- Kč.

Sbírka z minulé neděle určená na SF činila 2.313,- .

 

Dnes po bohoslužbách můžete koupit příručku NKD, EK a nástěnný kalendář na rok 2013.

prodávat budou Zuzka Capoušková a Zdeňka Plecháčková, příručky stojí 90,- a kalendář 50,- v kalendáři je na měsíc říjen fotografie našeho sboru.

Rukodělný kruh chystá opět vánoční bazar. Poprvé by se měl otevřít na první adventní neděli 2. prosince, a pak každou další adventní neděli, vždy po bohoslužbách v sále na faře. Prosíme, pamatujte na to, aby bylo co nabízet. Rukodělné výrobky či produkty k ochutnání můžete nosit kdykoli na faru.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni na kávu, čaj a rozhovor do sborové místnosti na faru.

Zpěváci se sejdou u harmonia k nácviku písní na vánoce.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 11.11.2012 v rubrice Ohlášky.