Ohlášky 11. 10. 2020

Čtení: Dt 8, 7 – 18Sbírka:  
Text: Mk 8, 1 – 10Účast:  
Písně: 177, 613, 550VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem za přípravu dnešních bohoslužeb a za zprostředkování online přenosu. Bohoslužby v přímém přenosu můžete sledovat na sborovém Facebooku nebo webových stránkách. Kdo byste potřeboval jakkoli pomoci, obraťte se na sborovou asistentku Janu Plchovou.

Děkujeme za dary, které jste přinesli. Vše bude odneseno do Dětského centra Veská, které pomáhá dětem a jejich rodinám, které potřebují pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc, bližší informace jsou na nástěnce.

Od zítra platí nová hygienická opatření, která se týkají i bohoslužeb. Zúčastnit se jich může pouze 10 osob. V souvislosti s tímto opatřením jsme se rozhodli, že po dobu dalších 14 dní budou bohoslužby pouze online. Pokud byste věděli o někom, kdo nemá přístup k internetu a chtěl by tištěné kázání, prosím, kontaktujte s. farářku nebo sborovou asistentku.

V týdnu se konají tato shromáždění:

  • v úterý od 14 hodin setkání starší generace
  • ve středu od 18 hodin schůze staršovstva
  • od 18 hodin biblická hodina pro dospělé s Hanou Ducho, k BH se můžete připojit i online
  • v pátek od 15 hodin Réva – biblická hodina pro děti

Vzadu do domečku můžete přispívat na sbírku kmotrovství pro Jaroslavu Žuň. Dary můžete posílat i na sborový účet. Děkujeme.  

Vzadu v kostele si můžete prohlédnout nástěnný kalendář ČCE s fotografiemi z našich sborů na rok 2021. V případě zájmu, zapisujte se na papír na nástěnce.

Sborová asistentka bude mít v týdnu dovolenou.

Posezení při kávě a čaji se na faře dnes nekoná.

Situace s koronavirem je velmi vážná. Buďme zodpovědní, pomáhejme si navzájem a modleme se za zlepšení situace.

Tento příspěvek napsal/a dne 16.10.2020 v rubrice Ohlášky.