Ohlášky – 11.10.2015

Čtení: Ef 4,17-32  |  Text: Ef 4,22-27  |  Písně: 118, 168, 684, 479, 702, 487  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 3.213,-  |  Účast:82/4

Dnes od 10.45 se konají také bohoslužby v Horním Jelení.

Odpoledne ve 14 hod se na naší faře uskuteční setkání účetních sborů Chrudimského seniorátu.

V Chrudimi ve 14.30 začíná další přednáška cyklu teologického vzdělávání – přednášet bude br. farář Jiří Doležal na téma „Církev.“ Pro ty, kdo by se chtěli zúčastnit, nabízí br. L. Beneš místo v autě.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě našeho sborového dne. Děkujeme také sestrám, které připravily program pro děti s přespáním na faře.

Bratr farář Daniel Ženatý je hostem na sborovém dnu v Čáslavi.

Dnešní sbírka je určena na fond Jubilejního tolerančního daru, který slouží k poskytování půjček sborům a zařízením naší církve k zajištění naléhavých stavebních prací. Všem dárcům děkujeme.

V příštím týdnu budeme mít obvyklá setkání, kromě nich připomínáme:

V úterý od 14 hod se na faře koná schůzka starší generace. V 17 hod začíná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka.

V pátek od 17 hod na faře proběhne zkouška konfirmandů před staršovstvem.

V sobotu 17. října od 10.00 se bude na naší faře konat seminář historické společnosti VERITAS. Na programu je přednáška Petra Melmuka na téma „To mně mí rodičové povídali, že (ta víra) od Mistra Husa pochází“.

V neděli 18. října nás pak čeká konfirmační slavnost s vysluhováním večeře Páně.

Tutéž neděli odpoledne od 15 hod se v pražském sboru ve Střešovicích koná slavnostní shromáždění, v jehož rámci bude spolu s dalšími ordinován bratr Michal Branda z našeho sboru.

Ve sboru v Opatovicích se od 23. do 25. října koná seniorátní setkání mládeže na téma „Guru Ježíš“.

Na neděli 25. října na 15.00 jsme zváni do Čáslavi na instalaci sestry farářky Drahomíry Duškové Havlíčkové.

Prosíme Vás, zapisujte se na služby prvního čtení, přípravy květin a na vaření kávy a čaje.

Vítáme mezi námi hosty a všichni jsme zváni na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.10.2015 v rubrice Ohlášky.