Ohlášky – 11.10.2009

Čtení: Ž 5 | Text: Mt 22,29 – 34 | Písně: 168; 95; 170; 690; 700; 446 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 110/4 | Sbírka: 2.739,-
V úterý ve 14 hodin se na faře sejde starší generace. Hostem bude prof.Libor Pátý, aktivní člen Občanského fóra, který zavzpomíná na některé události před dvaceti lety. Jste všichni zváni.

Ve středu v 15 hodin se sejdou konfimandi a v 16 hodin děti na faře.
Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin.
Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

V sobotu se bude konat brigáda na faře, zahradě a zde v kostele. Prosíme přijďte, seznam prací vzadu na nástěnce, napište se kdo můžete přijít.

Příští neděle je sborovým dnem našeho sboru. V 9 hodin jsou bohoslužby s hostem, sestrou farářkou Hanou Pfannovou z Mělníka, budeme děkovat za úrody, bude vysluhována VP: Vykonáme celocírkevní sbírku na sociální a charitativní práci církve. Po bohoslužbách bude rozhovor s farářkou Hanou Pfannovou.
Odpolední program začne ve 14:30 v kostele. Náš host poví o utrpení Židů, jak o nich vypráví obrazy Marca Chagalla.
A v 17 hodin zde bude zpívat vokální skupina Geshem afro-americké spirituály.

Zájemci o společný nedělní oběd napište se na papír vzadu v kostele.
Se sborovým dnem je spojeno mnoho práce, prosíme vás, abyste se zapojili v přípravách. Seznam prací je také uveden na nástěnce, můžete se napsat a pomoci.

V sobotu za 14 dní v 10 hodin se na naší faře bude konat seminář historické společnosti Veritas. Mgr.Ota Pavlíček z Husitské teologické fakulty prosloví přednášku na téma „Mistr Jeronym Pražský, život a dílo českého intelektuála pozdního středokěku.“

Minulou neděli jsme vykonali při bohoslužbách sbírku na SF našeho sboru. Vynesla 3147,-Kč. Děkujeme všem dárcům.

V minulém týdnu se konala schůze staršovstva. Zminíme některé body, o kterých se jednalo:
– připravovaly se v obě neděle, dnešní a příští
– byla dokončena žádost o zřízení 2.farářského místa v Pcích
– k hledání druhého faráře – prosím bratra faráře aby k tomu po ohláškách něco pověděl.
– práce na stavbě v Hronovické pokračují, dokončuje se projekt, který stanoví cenu stavby a od toho se budou odvíjet potřebné finance, kde je sehnat atp.

Vitáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny na kávu a čaj na faru.

– br.farář o jednání s Radkou Včelnou

Tento příspěvek napsal/a dne 11.10.2009 v rubrice Ohlášky.