Ohlášky – 11.1.2009

Čtení: Ž 72 | Text: Mt 3,13-17 | Písně: 549; 19; 639; 404; 637; 253 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 82/1 | Sbírka: 1.865,-
Včera se konalo pohřební rozloučení s bratrem farářem Jiřím Cardou v Horní Čermné.

Ti z vás, kteří dobře hrajete na klavír a chtěli byste se stát našimi varhaníky, sejdete se po bohoslužbách u varhan s Hanou Benešovou. Budeme velmi rádi, když nás budete doprovázet při bohoslužbách.

V úterý v 10:30 se koná v krematoriu rozloučení se sestrou Libuší Hanušovou, která zemřela v 74 letech. Pán potěšuj zarmoucené.

V úterý ve 14 hodin se sejde starší generace na faře. Bratr Černý bude pokračovat ve svém vyprávění o historii Pardubic.
v úterý 18 hodin se sejde staršovstvo.

Ve středu v 15 hodin se sejdou děti, v 16 hodin konfirmandi,

V středu ve 20.00 se sejde skupina katechumenů ke svému 6 setkání.

Ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, slouží br.Martin Grombiřík z Bukovky.

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17:30 a rovněž ve čtvrtek se koná večerní biblická hodina v 19:30.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Při bohoslužbách příští neděli nám poslouží bratr senior Miloš Hübner. Náš br. fr káže v Trnávce a ve Chvaleticích. Kdo byste chtěli jet s ním, napište se vzadu na oranžový papír, odjezd je v 8,10 od kostela.

Dostali jsme poděkování od sestry Joyce Michael ze Spojených států amerických za přijetí delegace žen Presbyterní církve USA v našem sboru v září minulého roku. Poděkování visí na nástěnce vzadu v kostele.

Sbírka z minulé neděle určená na stavební fond našeho sboru činila 1.854,-.Děkujeme

Vzadu na nástěnce je modrý plakátek z Diakonie. Vedle informací o projektu Diakonie Buď sousedem a Kmotrovství je zde výzva Aleny Fendrychové, koordinátory diakonie pro práci s cizinci, o zaslání látek. Z těchto látek šijí ženy v uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem jednoduché oblečení pro děti a dospělé.
Čisté látky – ne nitě, ani knoflíky ani zipy, můžete nosit do kanceláře, odkud je pak pošleme. Děkujeme

Dostali jsme výzvu k podpoře zachování azylového domu v Praze na Spořilově. Tento dům je v sousedství našeho nového kostela. Více vzadu na lavici.

Sestra Darja Rosová nás osloví s podobnou výzvou….

Vítáme hosty v našem shromáždění, všichni jsme zváni na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 11.01.2009 v rubrice Ohlášky.