Ohlášky 10.října 2021

Čtení: Genesis 41,46-57Sbírka: 
Text:Žalm 67,7Účast: 
Písně:150,1, 178,613,177,397,406VP: 
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Děkujeme také za vaše dary, které jste přinesli. Vše dnes bude odvezeno do Azylového domu pro muže v Pardubicích. Děkujeme Mirkovi Špačkovi, že potravinovou sbírku za náš sbor předá.

Ve 14 hodin se budou konat bohoslužby s VP v kazatelské stanici v Horním Jelení.

Sbírka z dnešní neděle je celocírkevní a je  určena pro sociální a charitativní pomoc.

 V příštím týdnu se konají tato setkáni:

– v úterý setkání starší generace na faře ve 14 hodin

– ve středu v 9,30 setkání maminek a dětí a v 18 hodin schůze staršovstva

-ve čtvrtek od 15,30bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

a od 18 hodin biblická hodina na faře.  K této biblické se můžete připojit i online

-v pátek v 15 hodin Réva a v 16:00 Konfirmační příprava

Letošní „Setkání pěveckých sborů“ se opět neuskutečnilo. Svou „zpívající vzájemnost“ však můžeme dát v jednotlivých sborech seniorátu najevo, a to zpěvem písně č. 406 Chval Pána svého písní – každý jinde, přesto společně. 

Za poradní odbor pro církevní hudbu a zpěv Hana Benešová

V sobotu 16. října se hned od rána uskuteční brigáda na úklid budovy v Hronovické ulici a mytí oken na faře. Bližší informace podají členové hospodářské komise, zašleme je mailem.

Příští neděli 17.října se bude konat Výroční sborové shromáždění, které je z důvodů pandemie přeloženo z jara.

Vzadu v kostele jsou k dispozici hospodářské výsledky a rozpočet na rok 2021.

S vděčností vyřizujeme pozvání ke společné radosti: blíží se slavnostní bohoslužby s ordinací celkem 14 nových kazatelek a kazatelů Českobratrské církve evangelické, a to hned ve dvou termínech. Ten první je v neděli

 17. října 2021 od 14.30 hodin v kostele U Klimenta (Klimentská 5, Praha 1). Pozvánky visí na nástěnce.

V sobotu 23.října v 10 hodin se uskuteční na naší faře seminář historické společnosti Veritas. Profesor Martin Holý přednese přednášku na téma:

Výchova a vzdělávání protestantské šlechty v 16. a raném 17.století.

V neděli 24.října bude ve sboru v Lanškrouně uveden do funkce David Najbrt, slavnostní instalace se koná ve 14, 30, všichni jsme zváni.

Pp bohoslužbách jsme všichni zváni na kávu a čaj na faru a zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 12.10.2021 v rubrice Ohlášky.